.
.

Tập đoàn Bưu chính Viễn Việt Nam sắp trình đề án tái cơ cấu Tập đoàn

Thứ Năm, 02/02/2012|00:52

Trong tháng 2/2012, Tập đoàn Bưu chính Viễn Việt Nam (VNPT) sẽ trình Bộ Thông tin và Truyền thông đề án tái cơ cấu Tập đoàn, sau đó trong quý 1 sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Đề án tái cấu trúc của VNPT nhận được sự quan tâm nhiều nhất của dư luận, các nhà quản lý và các nhà đầu tư. Tại hội nghị tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông cuối năm 2011, ông Vũ Tuấn Hùng - Tổng giám đốc VNPT - đã công bố một số nội dung, chương trình trong đề án trên. 

Theo ông Hùng, nhiều năm trước, trong đề án tái cơ cấu đã đưa ra định hướng chuyển đường trục của VNPT ra khỏi Tập đoàn. Tuy nhiên, hiện vấn đề này đã thay đổi cơ bản. Nếu chuyển đường trục ra thì doanh nghiệp không thể tồn tại. Vì thế, VNPT đề nghị Bộ kiến nghị Chính phủ xem xét để VNPT tiếp tục hoạt động đúng với tư cách là một tập đoàn viễn thông quốc gia.

Hay như chuyện VNPT được Chính phủ và Bộ cho phép đầu tư, quản lý, vận hành mạng thông tin chuyên dùng, phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước. VNPT cho biết, hiện mạng này đủ điều kiện và đảm bảo chất lượng phục vụ cho các cơ quan Đảng và Nhà nước, song VNPT không thể mang mạng này phục vụ ngoài các đối tượng mà Bộ đã quy định.

Và Tập đoàn cũng đề nghị Bộ có ý kiến với Chính phủ để tận dụng hạ tầng mà Chính phủ đã đầu tư. Nếu như để các doanh nghiệp khác đầu tư tiếp thì sẽ tạo ra sự lãng phí rất lớn. Có thể thấy, những nội dung trên là các kiến nghị mà Tập đoàn VNPT trình lên Bộ và Chính phủ. 

Theo Tổng giám đốc VNPT, các năm trước, Tập đoàn đã được Bộ chỉ đạo về tái cơ cấu, nhưng tình hình chưa cấp bách như một hai năm lại đây. “VNPT xác định việc tái cơ cấu không phải là mệnh lệnh hành chính của cơ quan quản lý cấp trên nữa mà là mục đích, mục tiêu tự thân của doanh nghiệp”, ông Hùng khẳng định.

 

PV 
.
.
.
.