.
.
Tổng công ty Lương thực miền Bắc hỗ trợ tỉnh Hải Dương 25 tấn gạo phòng chống dịch Covid-19
Nhằm chia sẻ khó khăn với nhân dân tỉnh Hải Dương trong phòng chống dịch Covid-19, ngày 11/3/2021, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức trao tặng ủng hộ tỉnh Hải Dương 25 tấn gạo và 01 tấn bột mỳ.
.
Tổng công ty Lương thực miền Bắc: Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp
Chiều ngày 2/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đã có buổi làm việc với Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) về triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021 và kết quả, tiến độ công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu Tổng công ty.
.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2025
Trong hai ngày 2 và 3/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
.
Đảm bảo nguồn lương thực cho nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân Thủ đô Hà Nội trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD 1) đã chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai ngay công tác cung ứng lương thực đảm bảo bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
.
Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vinachem và Vinafood1
Ngày 18/2, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp.
.
Khẳng định vai trò của doanh nghiệp nhà nước tham gia bình ổn giá cả lương thực
Năm 2019 Tổng công ty Lương thực miền Bắc tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, khẳng định được vai trò, vị trí, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước, tham gia bình ổn giá cả lương thực cho bà con nông dân, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn ngày càng phát triển.
.
Năm 2019, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD1) tròn 24 năm chính thức đi vào hoạt động (25/4/1995 - 25/4/2019), những năm qua Đảng bộ VINAFOOD1 luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động, đưa hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị ngày càng phát triển bền vững, khằng định vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, góp phần vào xây dựng nông nghiệp, nông thôn, nông dân.
.
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã từng nói: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Trong bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử dân tộc, thanh niên vẫn chiếm giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh quốc gia. Quán triệt tư tưởng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên".
.
Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở "một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên" đã làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đe dọa sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
.
Đảng ủy Tổng công ty Lương thực Miền Bắc triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019
Ngày 9/10, Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.
.
.
.
.
.
.