.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Chi bộ Trung tâm Đào tạo thực hiện thành công nhiệm vụ theo chủ trương hợp lực của Tập đoàn

Thứ Năm, 31/10/2019|09:28

Được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm đào tạo Bảo Việt, trong những năm qua, bên cạnh những áp lực và động lực trong công tác đổi mới đào tạo, Trung tâm đã ngày càng đa dạng hóa các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng, kiến thức cho cán bộ, nhân viên trong toàn Tập đoàn, giúp cán bộ Bảo Việt không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc của cá nhân cũng như của đơn vị nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển của Bảo Việt.

Bên cạnh các khóa đào tạo cho khoảng 3.250 lượt học viên theo hợp đồng dịch vụ với các đơn vị, Trung tâm Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Khối Quản lý Hoạt động, Khối Quản lý Tài chính và các đơn vị xây dựng và tổ chức chức hiệu quả tạo cho gần 1.900 lượt học viên theo chủ trương/đề án hợp lực của Tập đoàn. Nếu các chương trình đào tạo theo hợp đồng được thực hiện nhằm đáp ứng những yêu cầu đặc thù về đào tạo phát triển nguồn nhân lực của các đơn vị, thì các chương trình thuộc đề án hợp lực đã giúp huy động và phát huy sức mạnh tổng thể của Bảo Việt, phát huy những thế mạnh của các đơn vị chưa được khai thác/giải phóng triệt để trước đây, giúp các đơn vị thành viên hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở thế mạnh của mình, từ đó giúp các đơn vị củng cố và gia tăng doanh thu, tăng thị phần.

Để triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình của Đề án hợp lực trong đào tạo, thực hiện chỉ đạo của Thường trực đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, Chi bộ Trung tâm đã chỉ đạo chính quyền và các ban chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung các chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp từng lĩnh vực hoạt động, từng địa bàn cụ thể. Trung tâm đã phối hợp với Khối Quản lý Hoạt động triển khai tổ chức khóa đào tạo về Pháp luật chứng khoán và Thị trường chứng khoán. Đây là khóa đào tạo nằm trong chuỗi các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý Quỹ cho cán bộ của Bảo Việt. Bên cạnh đó, các chương trình nghiệp vụ có tính xuyên suốt trong toàn hệ thống như: Chuyển giao kỹ thuật kiểm toán công nghệ thông tin; Cơ bản về đấu thầu, Quản lý rủi ro hoạt động đã được Trung tâm tổ chức tốt nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động nghiệp vụ, tạo sự nhất quán và gắn kết trong toàn Bảo Việt.

Nhằm triển khai hiệu quả Đề án Siêu thị Tài chính Bảo Việt, Trung tâm đã biên soạn và tổ chức đào tạo chương trình “Kỹ năng tư vấn và phục vụ khách hàng chuẩn mực tại Bảo Việt One-Stop Shop” cho cán bộ của Bảo Việt Bank, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (BVNT), Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BHBV), Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt. Chương trình đã giúp cán bộ tham gia dự án hiểu rõ hơn về lợi ích và tác dụng “Siêu thị Tài chính Bảo Việt” cũng như các kỹ năng phối hợp trong hoạt động dịch vụ và bán các sản phẩm của Bảo Việt.

Để triển khai hiệu quả đề án bán chéo sản phẩm giữa Tổng công ty BHBV và Tổng Công ty BVNT, các Ban của Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các Phòng/Ban chuyên môn của BHBV, BVNT xây dựng chương trình “Kỹ năng tư vấn sản phẩm Bảo Việt An Gia“ - một sản phẩm của Tổng Công ty BHBV cho các đại lý tư vấn viên của BVNT. Chương trình đã giúp BHBV nhanh chóng “tận dụng“ được các đại lý tư vấn viên xuất sắc của BVNT triển khai bán các sản phẩm mới của BHBV.

Điểm nổi bật trong hoạt động đào tạo theo chương trình hợp lực của Bảo Việt là Tập đoàn đã tổ chức thành công chương trình “Tư duy lãnh đạo trong giai đoạn hội nhập“ cho 232 cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý là trưởng các ban/phòng thuộc Tập đoàn, trụ sở chính các đơn vị và các Giám đốc công ty thành viên của BHBV, BVNT. Chương trình đã được các cán bộ tham dự đánh giá rất cao không chỉ về nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên/chuyên gia mà còn về công tác tổ chức và các hoạt động của khóa học. Ngoài việc trang bị kiến thức hữu ích về quản trị doanh nghiệp hiện đại, về hội nhập kinh tế, về kinh tế tri thức và cách mạng công nghệ 4.0, khóa học còn là cơ hội để các học viên giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau; qua đó thiết lập, tăng cường mối quan hệ công tác chặt chẽ và hiệu quả trong toàn hệ thống.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, Chi bộ Trung tâm Đào tạo Bảo Việt đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền triển khai và tổ chức tốt các chương trình đào tạo trong đề án hợp lực của Tập đoàn, góp phần tạo nên thành công chung của đề án cũng như thành tích xuất sắc của hoạt động kinh doanh ngày một phát triển của Tập đoàn Bảo Việt.

Từ kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn nói chung và nhiệm vụ đào tạo trong đề án hợp lực nói riêng, Chi bộ Trung tâm Đào tạo rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, kế hoạch, chương trình đào tạo cần bám sát chiến lược, định hướng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị, nhằm hỗ trợ có hiệu quả mục tiêu chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm; hỗ trợ cán bộ thực thi tốt công việc và đạt được các mục tiêu công việc đã đặt ra. Đào tạo là hoạt động có tính đặc thù, kết quả và hiệu quả của hoạt động đào tạo không phản ánh trực tiếp và tức thì đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhưng muốn phát triển bền vững thì hoạt động đào tạo luôn cần được song hành với mọi chủ trương, đề án của doanh nghiệp; nội dung của mỗi chương trình đào tạo cần bám sát chiến lược kinh doanh, mục tiêu hoạt động của từng đơn vị, từng đề án cụ thể, thậm chí là theo từng nhóm đối tượng, địa bàn cụ thể. Đây cũng là yếu tố quyết định đến hiệu quả của hoạt động đào tạo.

Thứ hai, có sự giám sát và điều chỉnh kịp thời nội dung chương trình của từng khóa đào tạo, đáp ứng tốt các yêu cầu và mong đợi của học viên tham dự, phải đào tạo những gì cán bộ cần chứ không phải đào tạo những gì chúng ta có; cán bộ phải thực hiện tốt hơn công việc và nhiệm vụ được giao sau khi được tham dự chương trình đào tạo.

Để mỗi chương trình có nội dung đáp ứng các yêu cầu năng lực cần thiết của cán bộ, phù hợp với đặc thù kinh doanh của đơn vị, phù hợp với yêu cầu công việc của từng nhóm cán bộ, trong mỗi khóa học, Trung tâm đều cử cán bộ tham dự để đánh giá và góp ý về chuyên môn cho đối tác/giảng viên, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, góp ý chi tiết về nội dung, phương pháp thực hiện từng chuyên đề của khóa học (nếu cần). Nhờ đó, chất lượng nội dung các chương trình đào tạo luôn được đảm bảo và nâng cao.

Thứ ba, tranh thủ sự ủng hộ của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn và của các Khối/Ban liên quan; tạo sự đồng lòng, nhất trí của các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, đề cao tinh thần và trách nhiệm của người đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện và triển khai các chương trình đào tạo, Chi bộ luôn nhận sự ủng hộ của Đảng ủy; lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, sự hỗ trợ hiệu quả của các Khối/Ban liên quan. Mặc dù lực lượng cán bộ mỏng, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 100% đảng viên phát huy được vai trò gương mẫu và là nòng cốt trong mọi hoạt động của Trung tâm. Chi bộ là hạt nhân đoàn kết, tập trung được sức mạnh và trí tuệ của cán bộ nhân viên toàn đơn vị để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Qua triển khai thực hiện các công việc của Trung tâm, Chi ủy Chi bộ nhận thấy rằng, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thì tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên cần được phát huy và coi trọng, khi tinh thần và trách nhiệm của người đảng viên được phát huy thì mọi việc sẽ được thực hiện rất tốt và hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong hoạt động đào tạo tại Trung tâm đào tạo Bảo Việt, đặc biệt là kết quả đào tạo theo chủ trương hợp lực của Tập đoàn và những bài học kinh nghiệm được đúc kết, trong những năm tiếp theo Chi bộ Trung tâm Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban lãnh đao Trung tâm thực hiện thành công các định hướng và nhiệm vụ Tập đoàn giao phó, triển khai có hiệu quả dự án hợp lực về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là hoạt động đào tạo cho cán bộ cấp cao của Bảo Việt, cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý, hoạt động đào tạo đại lý bán chéo sản phẩm; góp phần xây dựng một nền tảng phát triển bền vững, giữ vững vị trí dẫn đầu của Bảo Việt trên cả hai lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ.

                                           Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt

.
.
.
.