.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng ta trong thời gian qua

Chủ Nhật, 27/10/2019|13:42
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Là Chi bộ thuộc Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - một ngân hàng chính sách thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao. Hằng ngày, trong quá trình làm việc và trong cuộc sống, chúng tôi được nghe, đọc, xem những thông tin, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và nhận thấy công tác xây dựng Đảng luôn hiện hữu trước mắt, để lại nhiều suy nghĩ, trân trọng, thán phục, tự hào,... và sẽ không bao giờ viết hết được những cảm xúc đó. Nhân Cuộc thi “Giải búa liềm vàng” năm 2019, tôi viết lên đây những suy nghĩ, cảm xúc của mình về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng ta trong thời gian qua.
Đất nước ta còn phải thực hiện công cuộc xây dựng đất nước để đạt được sự ấm no, hạnh phúc cho người dân, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Xây dựng đất nước đạt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để thực hiện được các mục tiêu đó, Đảng ta phải nỗ lực chèo lái con thuyền vượt qua bao sóng gió, bao khó khăn, gian khổ, thách thức, rủi ro. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thế giới và khu vực còn nhiều bất đồng về quan điểm phát triển, nhiều xung đột lợi ích về thương mại, kinh tế, địa chính trị; chạy đua vũ trang; biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai rình rập; dịch bệnh de dọa hàng ngày,...
Thế mà, trong xã hội tồn tại nhiều con sâu, bè phái móc ngoặc, lũng đoạn, cửa quyền để tham nhũng, vơ vét tiền của vào túi riêng. Đạo đức của một số đảng viên, cán bộ viên chức xuống cấp. Điều đó đe dọa rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước để đạt được các mục tiêu đã đề ra; ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của quốc gia trên trường quốc tế; ảnh hưởng đến uy tín của Đảng ta với nhân dân, với quần chúng, với bạn bè trên khắp thế giới.
Trước sự đe dọa, ảnh hưởng to lớn đó, đòi hỏi công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian qua, Đảng ta, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện quyết liệt và có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Từ câu nói: “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy” của Tổng Bí thư đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã, đang và sẽ có ý định trong việc tham nhũng cũng phải rùng mình, ớn lạnh, đêm ngủ thao thức, giật mình.
Và kết quả trong thời gian qua, đã xử lý nhiều vụ án tham nhũng. Qua đó, đã cho nhân dân biết Đảng ta đang chỉnh đốn, loại ra khỏi Đảng những phần tử xấu, tham ô, tham nhũng; lấy lại niềm tin của quần chúng, của nhân dân đối với Đảng. Qua đó, Đảng ta đã răn đe những ai đã tham nhũng nhưng chưa được phát hiện, răn đe những ai có ý định tham nhũng. Để toàn tâm, toàn lực, một lòng đoàn kết phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tăng gia sản xuất, nâng cao năng suất lao động.
Mỗi một người dân, mỗi cán bộ viên chức và người lao động, mỗi đảng viên đang tiếp tục dõi theo những chỉ đạo của Đảng, cụ thể là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng ta, tiếp tục đưa ra ánh sáng, xét xử các vụ án tham nhũng, không để lọt người, lọt tội.
Thành tựu là to lớn, nhưng Đảng ta không chủ quan, thỏa mãn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không ít lần lưu ý tình trạng: “Trên nóng dưới lạnh”, “chạy theo thành tích”, “chạy chức, chạy quyền”, “tranh công, đổ lỗi”, “mất đoàn kết nội bộ”, bệnh “công thần”, “kiêu ngạo cộng sản”… đã và đang diễn ra ở nơi này, nơi khác, chậm được khắc phục.
Bởi vậy, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay của Đảng ta sẽ có hiệu quả và tác dụng trực tiếp đến cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vai trò của Đảng cầm quyền, được toàn dân gửi gắm tin yêu và hy vọng. 
Con đường đi lên của đất nước tuy còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng với sự đồng lòng chung sức của toàn dân, toàn Đảng, không có khó khăn nào cản bước chúng ta vươn tới mục tiêu cao cả để đạt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đảng bộ chi nhánh NHPT khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị
.
Các bài viết khác:
.
.
.