.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đoàn Thanh niên chi đoàn ABIC Hà Nội trong công tác xây dựng phát triển đảng

Chủ Nhật, 27/10/2019|11:07

Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên ABIC Hà Nội nói riêng và thanh niên cả nước nói chung hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, bắt kịp khoa học công nghệ, làm giàu chính đáng, xung kích, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Vì vậy, với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Đoàn Thanh niên Cộng sản tham gia công tác xây dựng Đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của Đoàn. Việc phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên giữ một vai trò hết sức quan trọng nhằm tăng thêm nguồn sinh lực, sức mạnh cho Đảng. Đây là cầu nối đảm bảo cho sự phát triển của Đảng cũng như sự bền vững của tổ chức Đoàn. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua Chi đoàn ABIC Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu cho Chi bộ, vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi đoàn ABIC Hà Nội tuy mới được thành lập từ tháng 08/2018, song đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cả hoạt động kinh doanh của ABIC Hà Nội cũng như đời sống văn hóa tinh thần của doanh nghiệp. Với lượng đoàn viên thanh niên chiếm phần lớn trên tổng số cán bộ đang công tác tại ABIC Hà Nội (56,7%), Chi đoàn ABIC Hà Nội luôn chứng tỏ là lực lượng xung kích cách mạng, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đón nhận khó khăn, thử thách và đồng lòng vượt qua.

Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Chi đoàn ABIC Hà Nội đã động viên đoàn viên tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện tốt để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên thanh niên nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, đẩy mạnh công tác chuyên môn, thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh được giao. Các phong trào đoàn của ABIC Hà Nội tiêu biểu như: phong trào “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè - góc làm việc xanh”, Tri ân liệt sĩ nhân kỉ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ, tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn cấp trên tổ chức, đóng góp các loại quỹ xã hội từ thiện, hiến máu nhân đạo... 100% đoàn viên tham gia nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

Với các hoạt động thiết thực trên đã tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên thanh niên ABIC Hà Nội được rèn luyện bản thân, qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, giúp đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm và định hướng phấn đấu đúng đắn cho bản thân để rèn luyện và trưởng thành, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Có thể thấy rằng, công tác xây dựng và phát triển đảng viên đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Chi bộ Đảng ABIC Hà Nội, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, Chi đoàn ABIC Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của doanh nghiệp, của đất nước... qua đó góp phần hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên.

Chi đoàn ABIC Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực như “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh Phong trào Đoàn: “mùa hè xanh”, “thanh niên sống đẹp, sống có ích”, các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ... để làm cơ sở cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành, đổi mới phong trào hoạt động, tập hợp đoàn kết đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên rèn luyện, thử thách và tự khẳng định mình; nâng cao nhận thức cho đoàn viên về vai trò trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng.

Quan tâm xây dựng chi đoàn thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; thường xuyên theo dõi, đánh giá ý thức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao làm cơ sở phân loại đoàn viên, bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Đảng viên sinh hoạt trong chi đoàn cũng nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu và tích cực trong các phong trào của chi đoàn để thực sự đóng vai trò là hạt nhân của phong trào, tạo động lực lôi cuốn đoàn viên tích cực, hăng hái trong mọi hoạt động. Từ đó, đưa phong trào của chi đoàn ngày càng có chiều sâu, sôi nổi và hiệu quả hơn.

Nguyễn Trà My, Chi đoàn ABIC Hà Nội

.
.
.
.