.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt: Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Thứ Năm, 31/10/2019|09:37

Xác định rõ việc tổ chức các phong trào, các hoạt động văn hóa doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong xây dựng văn hóa cơ quan, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó, tạo khí thế thi đua sôi nổi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, là cầu nối giữa người lao động với giới chức, qua đó thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Trong những năm qua, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa, thu hút được đông đảo công đoàn viên, đoàn viên thanh niên tham gia.

Thông qua các hoạt động đó một mặt tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, người lao động, phát triển văn hóa doanh nghiệp, mặt khác góp phần quảng bá, nâng cao giá trị thương hiệu Bảo Việt, nhất là tại các địa bàn kinh doanh trực tiếp ở các địa phương. Tiêu biểu là các hoạt động như: Chương trình “Vươn tới tầm cao mới chinh phục Fansipan”, chương trình “Khăn áo ấm mùa đông”, Chương trình “Hướng về biển đảo quê hương”, "Suất cơm từ thiện", "Mang hơi ấm tới vùng cao", hướng về miền Trung thân yêu, tri ân người có công, tặng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, hay các hoạt động nội bộ trong Tập đoàn và các đơn vị như: phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức tập huấn, kết nối đồng nghiệp, tham quan Về nguồn tại các di tích lịch sử, các giải thể thao, hội thao quần chúng, các chương trình galadinner hay các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu, ngày phụ nữ Việt Nam, chăm lo tết cho cán bộ… Trong các phong trào ấy đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình được tuyên dương, nhiều cá nhân xuất sắc được giới thiệu để cấp ủy các cấp xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Song song với việc triển khai các phong trào, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cũng không ngừng kiện toàn về tổ chức, cán bộ, từng bước mở rộng phạm vi. Trong những năm qua, công đoàn viên và đoàn viên thanh niên công tác tại Tập đoàn Bảo Việt không ngừng tăng cả về số lượng và chất lượng, các tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn thuộc các đơn vị thành viên có trụ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về trực thuộc Công đoàn và Đoàn thanh niên Tập đoàn Bảo Việt quản lý. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường chủ trương hợp lực của Tập đoàn, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên, góp phần xây dựng một Bảo Việt đoàn kết, thống nhất xuyên suốt toàn hệ thống.

Để tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả thì sự chăm lo, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy đảng, sự quan tâm, phối hợp của chính quyền là vấn đề có tính then chốt. Là một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định, tăng trưởng đều, trong nhiều năm qua, cấp ủy và chính quyền các cấp luôn dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện tối đa về thời gian, nhân lực, kinh phí cũng như thường xuyên chỉ đạo, định hướng về chủ trương, nội dung cho hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Hằng năm, công đoàn và đoàn thanh niên các cấp đều chủ động xây dựng chương trình công tác năm và được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phê duyệt về chủ trương, kinh phí, từ đó các hoạt động được triển khai một cách sâu rộng, chủ động, nội dung bám sát việc triển khai nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên.

Với sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt cũng như cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên, các hoạt động của các đoàn thể ngày càng phát triển hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Bảo Việt. Thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ đảng ủy, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn Bảo Việt; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân.

Phạm Long - Lã Bá Hoàng

Ban Thư ký tổng hợp, Tập đoàn Bảo Việt

.
.
.
.