.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đảng viên trẻ trong doanh nghiệp thời kỳ đổi mới

Thứ Năm, 10/10/2019|16:11

Trong lịch sử cách mạng, nhiều tấm gương là các đảng viên trẻ tuổi luôn tiên phong tuyến đầu, nguyện chiến đấu và hy sinh vì ngọn cờ độc lập, giải phóng dân tộc, giải phóng dân ta khỏi kiếp nô lệ, mãi là ngọn đuốc sáng soi trong lòng thế hệ trẻ hôm nay về tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng quả cảm quyết chiến quyết thắng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố, giữ vững nền độc lập dân tộc cùng với tinh thần tự chủ, tự cường.

Thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra trong thời bình, có điều kiện kinh tế và phát triển thuận lợi hơn so với thế hệ trong nhiều thập niên trước. Cùng với sự hội nhập và đổi mới, đất nước chuyển mình vươn lên với những kết quả, thành tựu chưa từng có. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Bên cạnh những thành tựu to lớn, đất nước ta cũng vẫn còn nhiều hạn chế, bộc lộ những khiếm khuyết, yếu kém cần phải thay đổi, giải quyết có tính lâu dài. Các Nghị quyết TW Khóa XII đã nhận định rõ, đó là kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; nợ công tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần nhưng còn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm được hoàn thiện, chưa có cơ chế đột phá để thúc đẩy phát triển; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, tiếp tục là những yếu tố cản trở phát triển. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm. Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội chậm được khắc phục. Kỷ cương, phép nước chưa nghiêm; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhiều mặt còn hạn chế.

Đặc biệt tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,... chưa được ngăn chặn và đẩy lùi; tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội xuống cấp ở mức đáng báo động, len lỏi trong mọi tầng lớp, ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, nhận thức và hành động của thế hệ trẻ hôm nay.

Khác với thế hệ trước, tinh thần cách mạng và lý tưởng giành độc lập, giải phóng dân tộc là mục tiêu duy nhất giúp thế hệ thanh niên sẵn sàng cầm súng lên đường, chiến đấu, hy sinh với niềm tự hào của quê hương, làng xóm, gia đình. Thế hệ trẻ ngày nay thiếu lý tưởng, không có định hướng rõ ràng, dễ ưa chuộng hình thức, thích hưởng thụ, “việc dễ làm, việc khó bỏ”, gặp hoàn cảnh khó khăn dễ nản chí, thậm chí sụt giảm niềm tin ở mức nghiêm trọng nhất đến mức những hành vi tốt trở lên xa xỉ, cái xấu hiện hữu bủa vây. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, thế hệ trẻ rất dễ bị lạc hướng, đánh đồng các khái niệm, không đủ trải nghiệm và kỹ năng để nhận biết giá trị thật của sự việc, tốt xấu lẫn lộn. Lâu dần, thế hệ trẻ trở lên mất niềm tin, sống thực dụng và vô cảm, thiếu trách nhiệm với gia đình, xã hội và đất nước. 

Khi chúng ra nhận thức được, tất chúng ta sẽ có những giải pháp khắc phục, nhưng để có hiệu quả thực sự có thể chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, chúng ta càng phải quan tâm đến thế hệ trẻ, cụ thể là các đảng viên, thanh niên trẻ  trong thời kỳ đổi mới giai đoạn hiện nay.

Trong các tổ chức doanh nghiệp, thế hệ trẻ chính là nòng cốt để xây dựng doanh nghiệp phát triển bằng sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, giúp tăng năng suất lao động, thay đổi cơ cấu hoạt động, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, sản xuất. Việc quan tâm, bồi dưỡng đến thế hệ thanh niên trẻ cần hết sức được coi trọng, đặc biệt là những đoàn viên thanh niên ưu tú sẽ được kết nạp vào Đảng trong từng thời kỳ. Nếu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nhiều đảng viên trẻ xuất sắc thì chắc chắn tổ chức, doanh nghiệp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh doanh được giao.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu cầu tiên quyết đối với thế hệ trẻ Việt Nam ở mọi thời đại trước hết là phải yêu nước, trung thành với Tổ quốc. Đây là điều kiện cần thiết đối với mỗi đảng viên, thanh niên trẻ mà mỗi tổ chức cơ sở đảng phải giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên. Trong một số doanh nghiệp hiện nay, tôn chỉ này được coi là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ đảng viên, người lao động và được đặt lên tiêu chí hàng đầu. Vì chỉ có lòng yêu nước và lòng tự tôn dân tộc mới khiến mỗi cá nhân có nhận thức đúng đắn, có một chân lý sống mạnh mẽ, cầu tiến bộ, biết vượt qua khó khăn, thử thách và những cám dỗ, sai trái và luôn biết đặt lợi ích cao nhất cho đất nước, xã hội và doanh nghiệp trong mọi hành vi hoạt động. Người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp yêu nước tất sẽ cố gắng phát triển doanh nghiệp chuẩn mực, minh bạch và đóng góp nhiều cho đất nước. Cán bộ, người lao động đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, chính là góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Như vậy, các thế hệ nối tiếp thể hiện tinh thần yêu nước, trung thành với tổ quốc thông qua những công việc hàng ngày của mình. Bên cạnh đó, lòng yêu nước cũng phải thường xuyên được vun đắp, bồi dưỡng thông qua công tác giáo dục, tọa đàm, tham luận và đi  thực tiễn sinh động tại các địa danh, chứng nhân lịch sử.

Bên cạnh đó, đảng viên trẻ cần có tinh thần ham học tập và nghiên cứu về lý luận thông qua các thực tiễn. Các đảng viên, thanh niên trẻ hiện nay đều có nền tảng học vấn tốt, trình độ cao, nhiều người có điều kiện du học tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, khi làm việc thì tinh thần tự học và ham học tập càng cần có trong mỗi đảng viên, thanh niên. Càng tích lũy được nhiều tri thức thì càng thấy được những hạn chế thiếu sót từ đó mới có khả năng để khắc phục và hoàn thiện. Con đường học tập và nghiên cứu lý luận sẽ giúp mỗi đảng viên, thanh niên trẻ trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, rời xa những thói quen xấu, cũng như có sự rộng lượng, vị tha hơn về nhân cách và ứng xử trong cuộc sống. Các tấm gương cụ thể từ những nhà tư tưởng vĩ đại như Các Mác, Lê Nin, Hồ Chí Minh và các doanh nhân tiêu biểu xuất sắc nhất thời đại hiện nay như: Bill Gate, Warren Buffett, Mark Zuckerberg,… đều thể hiện là những người có tinh thần ham học không giới hạn.

Đảng viên trẻ cần được nêu gương trong lao động sáng tạo và cống hiến để tạo tinh thần hứng khởi, cổ vũ cho đoàn viên, thanh niên trẻ khác noi theo. Muốn vậy, các đảng viên phải có ý thức chủ động hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; thể hiện tinh thần tiên phong, quyết tâm đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong suốt chặng đường cách mạng, các thế hệ cha anh luôn là những tấm gương sáng bằng sự gan dạ, quả cảm, ý chí cách mạng kiên cường để cảm hóa, lôi cuốn những thế hệ tiếp theo tiếp tục con đường cách mạng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nền độc lập hòa bình và tự chủ. Thế hệ trẻ hiện nay cũng cần những tấm gương hiện hữu, có sức lan tỏa mạnh mẽ bằng ý chí và hành động cụ thể để học tập và noi theo. Những nhân tố tiêu biểu xuất sắc trong lao động và học tập là vô cùng cần thiết trong thời đại hiện nay.

Trong lĩnh vực hoạt động phong trào văn hóa, thể thao và các đợt thi đua lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, thiện nguyện, các đảng viên thanh niên cần mạnh mẽ hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Các hoạt động tập thể sẽ giúp các đảng viên, thanh niên trẻ có nhận thức tốt trong công tác xã hội, tạo ý thức trách nhiệm với cộng đồng và có nhân cách, thái độ, ứng xử tốt trong cuộc sống đời thời. Bên cạnh đó, tạo sức lan tỏa trong xã hội về những hình ảnh tươi đẹp, những trái tim nhân ái, bao dung sẵn sàng chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh người già neo đơn, trẻ em mồ côi, các đồng bào bị thiên tai, địch họa,…

Về phía doanh nghiệp, bên cạnh mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo chiến lược và sứ mệnh đặt ra, có sức mạnh kinh tế, đảm bảo đời sống vật chất, mức lương thưởng, đãi ngộ thỏa đáng cho cán bộ, người lao động yên tâm công tác, cống hiến. Doanh nghiệp cần tạo môi trường lành mạnh có văn hóa doanh nghiệp, đạo đức người cán bộ phù hợp với văn hóa dân tộc để các đảng viên trẻ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới phát huy tối đa sức trẻ trong quá trình công tác. Việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ trước hết cần phát huy tính chủ thể của tổ chức đảng. Môi trường làm việc tốt, quy chế, quy định nghiêm minh cùng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục tốt thì cái xấu bị đẩy lui, cái tốt được coi trọng.

Đối với các tổ chức đảng cơ sở, công tác xây dựng và phát triển đảng viên mới cũng cần hết sức chú trọng. Việc tổ chức lựa chọn các đoàn viên thanh niên ưu tú để kết nạp đảng cần được sàng lọc, đánh giá toàn diện và thực chất, tránh trường hợp chạy theo thành tích. Trong thực tế đã xảy ra những sai phạm lớn, những sai sót không đáng có cũng xuất phát từ việc tuyển chọn, giới thiệu những đối tượng không đạt yêu cầu, dẫn đến “con sâu bỏ rầu nồi canh” và tạo hiệu ứng xấu trong cộng đồng xã hội. Kết hợp với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng thường xuyên theo quy định, ngăn chặn những hành vi vi phạm về luật pháp, đạo đức, nhân cách. Xây dựng đội ngũ đảng viên thanh niên tiên tiến, giàu sức mạnh cũng chính là đã làm tốt trong công tác chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho mai sau.

Ngoài ra, để tạo một môi trường tốt cho đảng viên trẻ, Đảng ta cần quyết liệt chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện; đồng thời xây dựng một nhà nước pháp quyền, luật pháp nghiêm minh và xã hội phồn thịnh, văn minh. Khi đất nước phát triển, ngày càng giàu có và tốt đẹp, con người sẽ tự hoàn thiện hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ. Muốn vậy, mỗi đảng viên trẻ cần nâng cao nhận thức và xác định rõ tư tưởng, định hướng để góp phần làm tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, với cơ quan và gia đình. Mỗi cá nhân tốt sẽ tạo nên một tập thể tốt, một đơn vị tốt sẽ góp phần xây dựng đất nước, môi trường xã hội tốt đẹp hơn.

Hồ Chí Minh đã viết: “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Người cũng khẳng định, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là “lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Nhận định đó đến nay vẫn còn nguyên những giá trị như một chân lý mà các thế hệ kế tiếp coi việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ đảng viên, thanh niên như một trách nhiệm xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng, giữ vững nền độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng tổ quốc ngày càng phồn vinh, đưa đất nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa thành công.

Vũ Hữu Ninh

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Hải Phòng

 

.
.
.
.