.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Thổi bùng khát vọng khẳng định trong đảng viên trẻ - nâng cao chất lượng đảng viên trong công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

Thứ Hai, 08/11/2021|19:54

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Đảng viên là nhân tố cơ bản cấu thành các tổ chức Đảng và toàn Đảng. Chất lượng đội ngũ đảng viên quy định chất lượng các tổ chức đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng. Vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng đối với xã hội do phẩm chất, năng lực và trình độ của mỗi đảng viên tạo thành.

Cùng với sự phát triển của sự nghiệp cách mạng, đại đa số đảng viên được rèn luyện, thử thách trong trường kỳ cách mạng gian khổ nên đã có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu và con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Họ đã năng động, sáng tạo, hăng hái thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và không ngừng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Số đông cán bộ đảng viên luôn tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng, giữ gìn lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

Từ trước đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, không có nhiệm kỳ nào Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng; xây dựng Đảng diễn ra thường xuyên, liên tục trong nhiều nhiệm kỳ.

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam coi chú trọng trong Công tác xây dựng Đảng gắn liền với phát triển và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng bộ Công ty đã thực hiện nhiều cuộc vận động với nhiều biện pháp cơ bản và quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng như tổ chức học tập Nghị quyết, phát động thi đua trong đảng viên, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ mới.

Một trong những nhiệm vụ chủ chốt được Đảng bộ quan tâm sát sao là công tác nâng cao chất lượng đảng viên. Đảng viên phải gắn liền ý thức và trách nhiệm. “Rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải có tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng”.

Đảng viên trẻ tại được Đảng bộ quan tâm rèn luyện, định hướng phát triển về cả chất và lượng. Các đảng viên trẻ được đào tạo nghiệp vụ bài bản, được cọ sát thực tế và truyền dạy những kinh nghiệm của thế hệ đảng viên, đồng nghiệp đi trước để có thể kết nối, kế thừa và phát triển, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới. Hình ảnh đồng chí Vũ Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy nhiệt tình trao đổi, truyền đạt, không nề hà đào tạo, chỉ dạy cho đảng viên, chuyên viên trẻ tại văn phòng về chuyên môn, kỹ năng làm việc, phong thái giao tiếp truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về phong cách gần gũi, đồng thời tạo cho nhân viên được môi trường làm việc chủ động, trao đổi, phát huy và hoàn thiện.

Đảng bộ luôn động viên khuyến khích đảng viên đề ra những ý kiến, giải pháp hay hiệu quả trong công việc mình phụ trách vừa thiết thực vừa hiệu quả trong công tác chuyên môn. Hàng năm, các sáng kiến được tổng hợp, đánh giá, khen thưởng khích lệ với các sáng kiến hữu ích, phù hợp. Bên cạnh đào tạo chuyên môn, đảng viên trẻ được tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ tài chính để nâng cao kỹ năng và bản lĩnh khi tham gia các khóa đào tạo ngoại ngữ, lý luận chính trị, luật tại các đơn vị đào tạo uy tín. Số lượng đảng viên trẻ tham gia đào tạo Thạc sỹ/văn bằng hai về Luật, ngoại ngữ, chuyên môn ngày càng tăng cho thấy tư tưởng, nhu cầu hoàn thiện của đảng viên được chú trọng.

Mỗi đảng viên, đặc biệt là những đảng viên trẻ luôn thể hiện tính tiên phong bằng việc giữ gìn nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, giữ vững mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Mỗi đảng viên trẻ hãy bắt đầu bằng thái độ thể hiện niềm tin với Đảng và làm những việc tốt hằng ngày. Có thể khẳng định một thế hệ trẻ đảng viên hôm nay luôn sắc son một niềm tin với Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng, luôn vững vàng, kiên định bảo vệ Đảng, chống lại âm mưu, diễn biến hòa bình, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình hội nhập sâu rộng hiện nay; kiên trì học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hết mình để trở thành lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Với khát vọng vươn cao từ bàn tay, khối óc, gắn phát triển bản thân đảng viên với nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, những năm qua tại Đảng bộ đã đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và tầm nhìn chiến lược, linh hoạt và sáng tạo trong cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ đó, đưa ra những sáng kiến chính trị hành chính có tính đột phá, tạo không khí thi đua lao động sản xuất đoàn kết, gắn bó, tăng cường, củng cố niềm tin của đảng viên, quần chúng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Đảng bộ và chính quyền luôn ưu ái, công nhận và tạo cơ hội cho đảng viên trẻ trong Chi bộ được học tập, rèn luyện, cống hiến và phát triển. Hình ảnh những đảng viên trẻ năng động, nhiệt huyết, tri thức tỏa sáng với các vị trí công việc chuyên môn, công tác đoàn thể; hình ảnh những đảng viên trẻ được tín nhiệm tại các vị trí quản lý từ Cửa hàng trưởng, Trưởng/phó phòng nghiệp vụ Công ty/Xí nghiệp là kết quả xứng đáng trong công tác phát triển đảng tại Đảng bộ.

Đảng bộ thổi bùng được khát vọng khẳng định bản thân của mỗi đảng viên luôn từng ngày, từng giờ nỗ lực rèn luyện bản thân, học tập, noi gương các thế hệ đi trước trong Chi bộ, Đảng bộ và Công ty để không ngừng hoàn thiện mình. Hình ảnh đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp trao đổi với đối tác người Nhật, không sử dụng phiên dịch viên đã truyền cảm hứng vô cùng lớn cho thế hệ đảng viên trẻ về hình ảnh người lãnh đạo trẻ chuyên nghiệp, hòa nhập và đáp ứng xu thế về công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp. Qua đó khát vọng được hoàn thiện, phấn đấu và khẳng định mình được thổi bùng trong mỗi đảng viên tại Đảng bộ.

Ngoài công tác chuyên môn, các đảng viên trẻ tham gia công tác công đoàn, đoàn thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đảng viên trẻ vững vàng, kiên định tiếp bước theo Đảng. Trong hai năm 2020, 2021 dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp, người lao động. Đảng bộ Công ty và các đoàn thể quyết đoán trong chỉ đạo, nỗ lực, đoàn kết, sát sao trong công tác phòng chống dịch tại Đảng bộ Công ty, hợp tác, hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phòng dịch. Hình ảnh đồng chí Nghiêm Chí Chính - Chủ tịch CĐCS Công ty, Trưởng Ban phòng chống Covid sát sao nắm bắt tình hình của các đơn vị trực thuộc, chủ động liên hệ các đơn vị chức năng để tiêm vắc-xin cho người lao động nhanh nhất, phủ rộng nhất có thể. Từ đó, thổi vào tư tưởng an tâm, tin tưởng vào Đảng bộ Công ty của mỗi người lao động, quần chúng, đảng viên.

Ngay cả trong tư tưởng, suy nghĩ cũng đã có tinh thần xây dựng Đảng bằng việc thấm nhuần tư tưởng của Đảng Cộng sản. Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của cơ quan, của địa phương nơi cư trú. Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...         

Đảng bộ công ty đã nhìn đúng, đi đúng hướng trong công tác nâng cao chất lượng đảng viên. Tốt từ chất đến lượng, gắn nâng cao chất lượng đảng viên vào tâm thế muốn khẳng định, phấn đấu, rèn luyện và phát triển của mỗi cá nhân, mỗi đảng viên trẻ - lứa đảng viên kế thừa và phát huy các thành quả mà Đảng bộ đã và đang đạt được./.

Nguyễn Thị Minh Hải, Chi bộ 2 – Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

.
.
.
.