.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW: Thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

Thứ Sáu, 02/08/2013|12:20

Ngày 30/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 7/2013, thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và một số nội dung khác. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo kết luận kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối từ năm 2007 đến năm 2012. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ nhiệm UBKT TW nhấn mạnh, trong 5 năm qua, về cơ bản Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thời gian tới, Đảng ủy Khối cần chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ này, trong đó tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Trước mắt trong thời gian tới cần xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm và hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những biểu hiện, hành vi vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ Khối.

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung khẳng định vai trò của các doanh nghiệp trong Khối đối với việc tham gia điều tiết thị trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó cần nêu bật cụ thể các đơn vị tiêu biểu, đạt được những kết quả tích cực cũng như những đơn vị còn khó khăn nhất trong Khối, đi sâu phân tích, đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, đồng thời có đề xuất, kiến nghị với cơ quan cấp trên trong việc khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo "Những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối DNTW và những đề xuất, kiến nghị"; dự thảo Báo cáo chuyên đề về phong trào thi đua "Dân vận khéo"./.

Thanh Tùng

.
.
.
.