.
.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Ba, 21/04/2015|11:32

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đảng bộ cơ sở được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chọn làm đại hội điểm của Đảng bộ Khối. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối DNTW cùng 126 đảng viên trong Đảng bộ SCIC.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước có 15 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ tại các ban chuyên môn, chi nhánh trực thuộc và 3 chi bộ tại các công ty thành viên, với tổng số 130 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng ủy SCIC đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước hiệu quả. Nhiều nghị quyết được Đảng ủy Tổng công ty ban hành, bám sát vào thực tiễn, đề cao vai trò tiên phong và sáng tạo của cán bộ, đảng viên.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu tài chính lớn của SCIC đã có sự tăng trưởng mạnh qua từng năm. Cụ thể, doanh thu tăng trưởng bình quân 26%/năm (tăng 24,5 lần so với năm 2010); vốn sở hữu tăng trưởng bình quân 10%/năm (tăng 14,5 lần so với 2010); tổng tài sản tăng trưởng bình quân 8%/năm (tăng 13,3 lần so với năm 2010); lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 24% (tăng hơn 23 lần so với năm 2010); nộp ngân sách nhà nước tăng trưởng bình quân 24%/năm (tăng gấp 25 lần so với năm 2010). Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân đạt 13,6%/năm; tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) bình quân đạt 15%/năm…

Đảng bộ SCIC được Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng vì những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Đảng bộ SCIC được Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng vì những thành tích xuất sắc đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Thực hiện quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã thực hiện biện pháp quản trị doanh nghiệp thông qua vai trò cổ đông, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi toàn bộ vốn đầu tư tại các doanh nghiệp, để có biện pháp áp dụng quản lý hiệu quả phần vốn nhà nước. Tính đến, hết năm 2014, sau khi đã bán vốn, danh mục đầu tư của SCIC bao gồm 361 khoản đầu tư với giá trị sổ sách là 13.881 tỷ đồng, giá thị trường ước đạt 72.805 tỷ đồng, chênh lệch tăng hơn 58.925 tỷ đồng.

Trong quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp SCIC quản lý vốn nhà nước, hoạt động bán vốn được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo tồn và phát triển vốn nhà nước. Lũy kế đến hết năm 2014, SCIC đã bán bốn thành công tại 724 doanh nghiệp với giá trị sổ sách 2.837 tỷ đồng; thu về 6.256 tỷ đồng (giá bán gấp 2,2 lần giá vốn).

Thực hiện công tác an sinh xã hội, Đảng ủy SCIC đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững với tổng số tiền 11,7 tỷ đồng. Đồng thời, tham gia các hoạt động như: xây nhà tình nghĩa, trường học; ủng hộ người nghèo, hỗ trợ cảnh sát Biển và Kiểm ngư; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nghèo; chương trình học bổng SCIC nâng bước tài năng trẻ… với tổng số tiền 13 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Đảng ủy Khối tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Đảng ủy Khối tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ SCIC được thực hiện tốt trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó chú trọng việc bồi dưỡng, phát hiện đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, nhằm tạo sức mạnh tổng thể, thường xuyên của Đảng bộ. Một trong những nội dung Đảng bộ SCIC thực hiện tốt là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng. Thông qua việc kiểm điểm, tập thể và các cá nhân Ban Thường vụ, cấp ủy trực thuộc, toàn thể đảng viên đã thẳng thắng nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót, đồng thời chủ động đề ra các giải pháp khắc phục nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng SCIC phát triển bền vững.

Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ SCIC được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2012 và năm 2013. Tại Đại hội này, Đảng bộ Khối đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Đảng bộ SCIC, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ban Chấp hành Đảng bộ SCIC nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ SCIC nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ SCIC sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp độc lập, các tập đoàn, tổng công ty sau cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với vốn nhà nước tiếp nhận lũy kế đến 2020 đạt 113.800 tỷ đồng; thực hiện tái cơ cấu, đẩy mạnh bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực nhà nước cần nắm giữ vốn (tổng giá trị bán vốn giai đoạn 2015- 2020 dự kiến khoảng 69.000 tỷ đồng).

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy SCIC đặt ra các chỉ tiêu đầu tư và kinh doanh vốn khá cao như: vốn chủ sở hữu tăng trưởng bình quân 32%; tổng tài sản tăng trưởng 35%; doanh thu tăng trưởng 25%; lợi nhuận tăng bình quân 26%; nộp ngân sách nhà nước tăng 37%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại biểu dự Đại hội.
Đại biểu dự Đại hội.

Hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc đối với những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời nhất trí với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Đảng bộ Tổng Công ty cần tiếp tục quán triệt các Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng về doanh nghiệp nhà nước và kinh tế nhà nước, tiếp tục đổi mới vai trò, phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Tập trung nghiên cứu, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là công tác cán bộ ở cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của đơn vị. Khẳng định và phát huy vai trò của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.  Chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.            

Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II gồm 4 đồng chí.

Thanh Tùng

.
.
.
.