.
.

Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Ba, 14/04/2015|16:45

Chiều 13/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí phó bí thư thường trực, trưởng phó ban xây dựng đảng các đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng vừa tổ chức đại hội điểm trong toàn Đảng bộ Khối.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khại mạc Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khại mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy cấp trên cơ sở trong Khối chọn một số tổ chức đảng trong các loại hình cơ sở khác nhau để tổ chức đại hội điểm, thời gian hoàn thành trong quý I/2015. Đảng ủy Khối đã lựa chọn 01 đảng bộ cơ sở đại hội điểm cấp cơ sở; 31/31 đảng ủy cấp trên cơ sở trong Khối lựa chọn 59 đảng bộ, chi bộ đại hội điểm. Trong đó có 41 đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở và 7 chi bộ trực thuộc; 19/59 tổ chức đảng trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 21 tổ chức đảng trong doan nghiệp cổ phần, 11 tổ chức đảng các phòng, ban tham mưu và 8 tổ chức đảng đơn vị sự nghiệp. Trong số 60 đảng bộ, chi bộ đại hội điểm, có 2 đảng bộ cơ sở thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối triển khai một số nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối triển khai một số nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Đến 10/4/2015, có 41/60 đảng bộ, chi bộ đã đại hội (đạt 68,33%). Nhìn chung các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều cố gắng triển khai kế hoạch đại hội điểm cấp cơ sở; hầu hết các tổ chức đảng được lựa chọn đảm bảo yêu cầu về loại hình, điều kiện của đảng bộ, chi bộ. Trang trí, khánh tiết trong đại hội được hầu hết các cấp ủy thực hiện tốt, tạo không khí trang nghiêm. Các tài liệu, văn kiện, dự thảo báo cáo, nghị quyết trình đại hội phần lớn được chuẩn bị nghiêm túc, đúng hướng dẫn. Nhìn chung, điều hành của đoàn chủ tịch trong đại hội đúng quy định; đoàn thư ký, ban kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ; đại biểu, đảng viên dự đại hội chấp hành đúng quy chế làm việc của đại hội. Công tác bầu cử cấp ủy, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên được thực hiện theo đúng quy trình. Hầu hết các đại hội bầu một lần đủ số lượng cấp ủy khóa mới với số phiếu tập trung cao, đạt tỷ lệ đổi mới, tỷ lệ nữ; bầu đủ đại biểu chính thức dự đại hội đảng bộ cấp trên, có bầu đại biểu dự khuyết.

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức đại hội điểm cơ sở về tiến độ, thời gian; về việc lựa chọn tổ chức đảng để tổ chức đại hội điểm; về chuẩn bị nội dung đại hội, trang trí, khánh tiết; báo cáo chính trị, thể thức văn bản trình đại hội và văn bản đại hội, ý kiến tham luận tại đại hội; về công tác nhân sự, công tác bầu cử; về điều hành của đoàn chủ tịch, hoạt động của ban kiểm phiếu v.v… , đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung làm rõ nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm cụ thể từ thực tế để tổ chức đại hội đảng các cấp đảm bảo đúng quy định, chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Tổng công ty Hàng không… đã thảo luận về kinh nghiệm chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng trong bối cảnh đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp; về công tác nhân sự, công tác bầu cử và các nội dung liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã trao đổi, giải đáp một số vấn đề các đại biểu nêu ra. Về những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở có các công trình, sự kiện, phát động phong trào thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đảng bộ, doanh nghiệp, đơn vị. Đối với các đảng bộ chưa tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong đảng bộ mình, khi đại hội mời tổ công tác của Đảng ủy Khối, đại diện các tổ chức đảng trong đảng bộ để dự rút kinh nghiệm chung. Khi rút kinh nghiệm sau đại hội nêu cả những khuyết điểm, hạn chế, cách làm hay ở các đảng bộ khác đã được Hội nghị rút kinh nghiệm của Đảng ủy Khối đánh giá. Sau khi kết thúc đại hội điểm cơ sở, các đảng bộ khẩn trương triển khai đại hội cấp cơ sở trong toàn đảng bộ, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đại hội các tổ chức cơ sở đảng trong tháng 6/2015.

Các tổ công tác, các ban, đơn vị tham mưu của Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các đảng bộ trực thuộc, báo cáo xin ý kiến Thường trực, đề xuất, kiến nghị những giải pháp chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ trực thuộc. Tổng hợp kết quả đại hội đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ngay sau khi kết thúc đại hội, cập nhật kết quả về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./.

Thanh Tùng

 

.
.
.
.