.
.

Cơ quan Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Thứ Năm, 03/08/2017|17:34

Chiều 2/8, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí: Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan; Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; Hoàng Giang – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết TW4 khóa XII, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cơ quan đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu, sáng tạo, chủ động làm việc theo chương trình, nâng cao chất lượng tham mưu; mối quan hệ công tác giữa cấp ủy, lãnh đạo ban, đơn vị và các đoàn thể được thể hiện rõ nét; cán bộ, đảng viên tự giác và ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và hoàn thành các nội dung trong chương trình, kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan tiếp tục đổi mới về phương thức sinh hoạt và lề lối làm việc; các chi bộ tiếp tục đổi mới về hình thức và nội dung sinh hoạt theo chuyên đề, gắn với chuyên môn được triển khai, duy trì nền nếp sinh hoạt; đảng viên tham dự sinh hoạt đầy đủ, bảo đảm nguyên tắc của Đảng.

Trên lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ xây dựng kế hoạch và triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XII tới tất cả các đảng viên trong Đảng bộ, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 100%. Tính đến nay 7/7 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc xây dựng kế hoạch hành động của bí thư chi bộ được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn tình hình và chức trách nhiệm vụ được giao. Các mặt công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được triển khai đồng bộ, đúng quy định.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Cơ quan Đảng ủy Khối đã hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc theo kế hoạch, các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan ĐUK đã luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất; có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, giúp Đảng ủy Khối hoàn thành kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Cơ quan Đảng ủy Khối đã tham mưu, tổ chức nhiều hội nghị quan trọng, nhiều báo cáo chuyên đề chất lượng tốt, phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị TW 5 Khóa XII trong toàn Đảng bộ; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tham mưu thực hiện xong quy trình rà soát bổ sung cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng  trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020”; xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 5 Khóa XII; báo cáo sơ kết của Đảng ủy Khối. Tham mưu ký Quy chế phối hợp công tác, Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối luôn bám sát chương trình công tác đề ra, chủ động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn, chất lượng phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức đã tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi, hiểu biết lẫn nhau giữa các ban, đơn vị, góp phần kịp thời động viên về vật chất và tinh thần, động viên đoàn viên công đoàn cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức phát động các đợt thi đua gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, đạt kết quả thiết thực.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy, Cơ quan Đảng ủy Khối và Công đoàn Cơ quan đã đạt được trong những tháng đầu năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian cuối năm 2017, Đảng ủy Cơ quan cần tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chủ động tham gia ý kiến, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối trong việc xây dựng và kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị. Tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ của cơ quan. Tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối, đoàn viên Công đoàn Cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 8 đồng chí; trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn viên chức Việt Nam cho 4 đồng chí.

Đồng chí Võ Lệ Hằng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ II Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Đồng chí Võ Lệ Hằng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ II Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo.
Các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo.
Các đồng chí được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn viên chức Việt Nam.
Các đồng chí được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn viên chức Việt Nam.

P.V

.
.
.
.