.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 9/2017

Thứ Sáu, 29/09/2017|22:58
Chiều 28/9, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 9/2017. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện các Vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. 
Đồng chí Phạm Viết Thanh – Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh – Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017 của Đảng bộ Khối và các tờ trình về: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra và kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Hội nghị cũng đã thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005 – 2010 và nhiệm kỳ 2010 – 2015. Thảo luận và cho ý kiến một số nội dung khác.
P.V
 
.
.
.
.