.
.

Khối Doanh nghiệp T.Ư

Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với tăng cường công tác xây dựng Ðảng

Thứ Sáu, 13/10/2017|08:43

Chín tháng qua, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt hơn 1.073 nghìn tỷ đồng; các ngân hàng thương mại nhà nước tổng vốn huy động tăng 15%, ước đạt 3.507 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng tăng 17%, ước đạt 2.958 nghìn tỷ đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối tăng 7,2%, ước đạt 153,6 nghìn tỷ đồng. Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những chuyển biến tích cực.

Nhân viên Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) nhập mã bưu kiện, bưu phẩm. Ảnh: ANH ÐỨC
Nhân viên Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) nhập mã bưu kiện, bưu phẩm. Ảnh: ANH ÐỨC

Kinh doanh khởi sắc, đóng góp quan trọng cho ngân sách

Khởi sắc trong kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chín tháng qua tạo đà thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ cả năm 2017 của các doanh nghiệp trong khối Doanh nghiệp T.Ư, đồng thời góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng của nền kinh tế nước ta đạt 6,41% trong chín tháng năm 2017. Có tới 31 trong tổng số 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc khối hoạt động kinh doanh hiệu quả, với tổng lợi nhuận trong chín tháng ước đạt hơn 69 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong ba lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ và tài chính - ngân hàng có kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách đều vượt kế hoạch ở mức hai con số. Ðiểm qua tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhiều đơn vị có kết quả kinh doanh khả quan. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mặc dù gặp nhiều khó khăn, song doanh thu vẫn tăng 16% so với cùng kỳ 2016, lợi nhuận đã đạt 97% và nộp ngân sách 90% kế hoạch cả năm; Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lợi nhuận vượt kế hoạch cả năm tới 87,5%, nộp ngân sách đạt 85,3% cả năm, tăng 14,4% cùng kỳ 2016; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam doanh thu tăng 73,2%, lợi nhuận tăng 79,8%, nộp ngân sách tăng 25,2%; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam doanh thu tăng 28% và nộp ngân sách tăng 11% so với cùng kỳ 2016, ước đạt tới 27 nghìn tỷ đồng. Một số đơn vị có hiệu quả kinh doanh tăng cao so với cùng kỳ 2016: Lợi nhuận của Tổng công ty cà-phê Việt Nam tăng 67%, Ngân hàng Vietcombank tăng 16,7%, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tăng 16%. Nhiều đơn vị có số nộp ngân sách tăng mạnh, góp phần quan trọng cân đối nguồn thu cho ngân sách nhà nước: Tập đoàn công nghiệp
Cao-su Việt Nam tăng 45,8%, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc tăng 44%, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tăng 27%. Có đơn vị từng rất khó khăn những năm trước đây như Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nay đang nỗ lực vươn lên, chín tháng đầu năm bước đầu có lãi, ước đạt 324 tỷ đồng.

Các đảng ủy trực thuộc bám sát chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề và nhiều giải pháp, biện pháp lãnh đạo, thu được những kết quả tích cực trong tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành nghề kinh doanh chính có kết quả, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có nhiều chuyển biến. Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần tại 23 doanh nghiệp trong tổng số 24. Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam chuẩn bị hoàn tất các hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa trong tháng 10-2017 và dự kiến phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) vào tháng 12-2017. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thoái vốn được sáu trong tổng số bảy đơn vị. Các doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động có nhiều đổi mới, bộ máy gọn, nhẹ; tài chính minh bạch; tiết kiệm chi phí; năng suất lao động, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động tăng lên. Một số dự án đầu tư không hiệu quả đã được cấp ủy và lãnh đạo các doanh nghiệp quyết liệt xử lý, bên cạnh việc làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, cũng tập trung xây dựng các giải pháp khắc phục theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Một trong những điểm mạnh truyền thống của các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp T.Ư là luôn tiên phong trong thực hiện công tác an sinh xã hội và các hoạt động xóa đói, giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trong chín tháng đầu năm, tổng số tiền cho hoạt động này của các doanh nghiệp trong Khối đạt tới 745 tỷ đồng. Có 54 trong số 62 huyện nghèo trong cả nước đang được các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối nhận hỗ trợ phát triển, triển khai các chương trình giúp xây dựng trường học, làm đường giao thông, nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong các đợt thiên tai, bão lũ xảy ra ở các tỉnh miền núi phía bắc, miền trung vừa qua, Ðảng ủy Khối luôn kịp thời kêu gọi, vận động các đơn vị kịp thời ủng hộ, giúp đỡ đồng bào khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống, trong đó trực tiếp ủng hộ đồng bào tỉnh
Sơn La, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình số tiền 21,4 tỷ đồng và 5.000 tấn xi-măng.

Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng

Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Ðảng ủy Khối luôn coi trọng và tăng cường công tác xây dựng Ðảng. Các cấp ủy đảng trong Khối đã chủ động nghiên cứu, kịp thời xây dựng, ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cũng như trong công tác xây dựng Ðảng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được triển khai rộng rãi trong toàn Ðảng bộ Khối, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu tại các đơn vị. Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị tuyên dương 192 bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Ðảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Ðảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị T.Ư 4, T.Ư 5 (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên, người lao động và đoàn viên, hội viên các đoàn thể xã hội trong doanh nghiệp; xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Ðể tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Hội nghị T.Ư 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Ðảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ÐUK ngày 17-7-2017 "Về nâng cao vai trò lãnh đạo của Ðảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp T.Ư đến năm 2020".

Toàn Ðảng bộ Khối đã đẩy mạnh công tác xây dựng Ðảng, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp. Nghiêm túc thực hiện, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cấp ủy trong Khối được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Ðảng ủy Khối. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ có những chuyển biến tích cực, có 2.703 quần chúng ưu tú được kết nạp Ðảng; trao Huy hiệu Ðảng 30, 40, 45 năm tuổi Ðảng tặng 439 đảng viên của các đảng ủy trực thuộc.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Ðảng được Ðảng ủy Khối xác định là một trọng tâm cần tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Trong chín tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong Ðảng bộ Khối đã kiểm tra 819 tổ chức đảng, 2.890 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 785 tổ chức đảng, 3.537 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 621 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề đối với 558 tổ chức đảng, 1.577 đảng viên. Ðặc biệt, đã kiểm tra một tổ chức đảng và chín đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 133 đảng viên theo thẩm quyền, trong đó có những hình thức kỷ luật rất nghiêm khắc: có 26 trường hợp khai trừ, hai trường hợp cách chức, 18 trường hợp cảnh cáo. Kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng bộ từng bước được chấn chỉnh, nâng cao.

Yêu cầu cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược để bảo đảm xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Việc thực hiện nhiệm vụ này được Ðảng ủy Khối xác định phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng. Các kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Ðảng nói trên là thành quả chung của gần một triệu cán bộ, đảng viên, người lao động trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp T.Ư, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của các doanh nhân - đảng viên - nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-2017, mong rằng sự nỗ lực và đóng góp của các doanh nhân - đảng viên trong Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư tiếp tục được phát huy để các đơn vị trong Khối tiến lên hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế nước ta góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

HOÀNG ANH (Theo Báo Nhân Dân)

 

.
.
.
.