.
.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Văn phòng Trung ương Đảng

Thứ Sáu, 20/01/2012|16:44

Nhân dịp Tết Nhâm Thìn, sáng 18/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật và chúc Tết cán bộ, nguyên cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng.


Tổng Bí thư chúc Tết toàn thể cán bộ, nguyên cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh HH 


Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phan Diễn, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong công tác tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm qua.

Tổng Bí thư khẳng định: Là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và các mục tiêu Đại hội lần thứ XI của Đảng, thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).


Năm 2011, Văn phòng Trung ương Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ảnh HH


Bước sang năm mới, Tổng Bí thư tin tưởng và mong muốn, toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tham mưu thực hiện tốt chương trình công tác của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2012; tham mưu giúp Trung ương Đảng chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), nhất là Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Đảng bộ Văn phòng Trung ương cần đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tổng Bí thư mong rằng, mỗi cán bộ, nhân viên Văn phòng cần trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ và chất lượng tham mưu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2012.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trong năm 2011 của Văn phòng Trung ương Đảng và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012. Trong năm vừa qua, toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đã phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Văn phòng Trung ương đã góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, 4 Hội nghị Trung ương; tích cực tham gia tổ chức, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương. Văn phòng Trung ương đã phối hợp tốt với các Văn phòng: Chính phủ, Chủ tịch nước và Quốc hội, để thống nhất trong công tác tham mưu, giúp việc trực tiếp cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Hội nghị quan trọng trong năm 2011.


Tổng Bí thư nâng ly chúc mừng năm mới. Ảnh HH 


Năm 2012, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, toàn thể cán bộ, công nhân viên Văn phòng Trung ương luôn nhận thức rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tục làm tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

 

Hiền Hòa

 

.
.
.
.