.
.
Agribank tự hào cùng các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô, nhất là áp lực từ bối cảnh thế giới, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực.
.
Agribank tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày 11/01/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 176 điểm cầu trong toàn hệ thống.
.
Vững một niềm tin
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng hành với "Tam nông", đặc biệt với nông nghiệp, "trụ đỡ" của nền kinh tế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trở thành ngân hàng chủ lực và thực hiện xuất sắc sứ mệnh của mình kể từ khi được thành lập (26/3/1988). Moody's xếp hạng tín nhiệm Agribank ở mức Ba2, tương đương mức tín nhiệm quốc gia. Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance tiếp tục xác định Agribank là thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam. Đây là thành quả đạt được từ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng ủy Agribank đối với công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trên mọi phương diện, làm tốt sứ mệnh "Tam nông", góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của hàng triệu triệu người nông dân, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với Đảng, Nhà nước, cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
.
Đảng ủy Agribank phát huy vai trò lãnh đạo trong kiên định mục tiêu phát triển
Trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ta, ở bất cứ giai đoạn nào, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ("Tam nông") luôn là vấn đề lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhận thức đúng đắn tầm chiến lược của vấn đề "Tam nông", trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn thường xuyên được Đảng ta bổ sung, hoàn thiện dựa trên tổng kết thực tiễn tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.
.
Quan điểm chỉ đạo hội nhập quốc tế của Đảng và sự vận dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Trong giai đoạn hiện nay, việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu và là vấn đề mà tất cả các quốc gia, các doanh nghiệp phải đối mặt để tìm ra phương hướng, giải pháp cho sự phát triển bền vững của mình.
.
Agribank và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
Vừa qua, tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022 với nhiều hoạt động, thu hút khoảng 10.000 người tham dự. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đồng hành tài trợ chương trình và tiến hành Lễ ký kết hợp tác với ĐHQGHN về nhiều nội dung quan trọng nhằm khai thác các nguồn lực và phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.
.
Agribank và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
Ngày 12/12/2022, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trên cơ sở nhằm mục đích cùng phát huy tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng vị thế và sức mạnh của từng bên.
.
Agribank công bố Quyết định về công tác cán bộ
Ngày 02/12/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý.
.
Agribank giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng
Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH2015 của Quốc hội, cùng với việc triển khai hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31, từ 01/12/2022 đến 31/12/2022, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.
.
Agribank vinh dự nhận giải thưởng Chuyển đổi Số Việt Nam năm 2022
Ngày 9/10/2022, tại Hà Nội, Hệ thống thanh toán giá trị thấp thời gian thực của Agribank được vinh danh tại hạng mục Sản phẩm công nghệ số tiêu biểu, đồng thời Hệ thống hạ tầng thanh toán tập trung của Agribank được vinh danh tại hạng mục Doanh chuyển đổi số xuất sắc của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022, do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức.
.
.
.
.
.
.