.
.
Đảng ủy Agribank hoàn thành kế hoạch tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên
Thực hiện Quyết định số 1156-QĐ/ĐUK, ngày 01/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thành lập Đảng bộ toàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Kế hoạch số 19-KH/ĐU-NHNo ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank về triển khai Đảng bộ toàn hệ thống; tính đến hết ngày 14/4/2023, Đảng ủy Agribank đã hoàn thành việc tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên từ các đảng bộ địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thanh niên hoàn thành tiếp nhận các tổ chức đoàn, đoàn viên trực thuộc tổ chức đoàn các địa phương về sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên Agribank theo đúng kế hoạch đề ra.
.
Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Ngày 24/3/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (26/3/1988- 26/3/2023). Đây là sự kiện quan trọng ý nghĩa đối với Agribank, ghi dấu hành trình 35 năm xây dựng và trưởng thành, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp tích cực của Agribank cho thành quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
.
Agribank với sứ mệnh phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Chủ trương của Đảng là phải phát triển nông nghiệp, nông thôn và không ngừng nâng cao đời sống của người nông dân, đặc biệt, kể từ khi Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ra đời. Kiên định với mục tiêu "Tam nông" gắn với sứ mệnh của Ngân hàng ngay từ những ngày đầu thành lập, trong hành trình bền bỉ đưa Nghị quyết "Tam nông" đi vào cuộc sống, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Agribank luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cùng những thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới.
.
Hội thi cán bộ tín dụng giỏi toàn quốc Agribank năm 2023
Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập (26/3/1988 – 26/3/2023), ngày 18/03, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội thi cán bộ tín dụng giỏi toàn quốc nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng nguồn nhân lực, thường xuyên cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Agribank ký kết Hợp đồng tín dụng cho Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng
Ngày 14/02/2023 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng tín dụng tài trợ trị giá 2.400 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy Thuỷ điện Ialy mở rộng.
.
Agribank tự hào cùng các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô, nhất là áp lực từ bối cảnh thế giới, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực.
.
Agribank tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày 11/01/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 176 điểm cầu trong toàn hệ thống.
.
Vững một niềm tin
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng hành với "Tam nông", đặc biệt với nông nghiệp, "trụ đỡ" của nền kinh tế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trở thành ngân hàng chủ lực và thực hiện xuất sắc sứ mệnh của mình kể từ khi được thành lập (26/3/1988). Moody's xếp hạng tín nhiệm Agribank ở mức Ba2, tương đương mức tín nhiệm quốc gia. Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance tiếp tục xác định Agribank là thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam. Đây là thành quả đạt được từ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng ủy Agribank đối với công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trên mọi phương diện, làm tốt sứ mệnh "Tam nông", góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của hàng triệu triệu người nông dân, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với Đảng, Nhà nước, cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
.
Đảng ủy Agribank phát huy vai trò lãnh đạo trong kiên định mục tiêu phát triển
Trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ta, ở bất cứ giai đoạn nào, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ("Tam nông") luôn là vấn đề lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhận thức đúng đắn tầm chiến lược của vấn đề "Tam nông", trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn thường xuyên được Đảng ta bổ sung, hoàn thiện dựa trên tổng kết thực tiễn tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.
.
Quan điểm chỉ đạo hội nhập quốc tế của Đảng và sự vận dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Trong giai đoạn hiện nay, việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu và là vấn đề mà tất cả các quốc gia, các doanh nghiệp phải đối mặt để tìm ra phương hướng, giải pháp cho sự phát triển bền vững của mình.
.
.
.
.
.
.