.
.
Tập đoàn Dệt May Việt Nam: Năm 2023, doanh thu hợp nhất ước đạt 17.225 tỷ đồng, đạt 104,4% so với kế hoạch
Ngày 08/01/2024, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), đồng chí Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc cho biết: Ngành dệt may và Tập đoàn Dệt May Việt Nam vừa trải năm 2023 với khó khăn chưa từng có trong tiền lệ. Tuy nhiên, với tinh thần "vượt khó", năm 2023, doanh thu hợp nhất của Vinatex ước đạt 17.225 tỷ đồng, đạt 104,4% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 377 tỷ đồng, đạt 101,9% so với kế hoạch.
.
Đảng ủy Vinatex triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.
.
Đảng ủy Vinatex tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng
Vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu (Hà Nội, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh).
.
Xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin của người lao động dệt may
Những ngày tháng 10 lịch sử, người lao động dệt may náo nức niềm vui hòa nhịp với ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động - Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Cờ hoa phấp phới xen trong những khuôn mặt rạng ngời mừng thành công của Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ và hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn và ngành Dệt May Việt Nam vững mạnh. Khó khăn sẽ nhường bước cho những đột phá của hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động trong thời kỳ mới…
.
Kỳ 3: Tiến đến xây dựng một doanh nghiệp hạnh phúc
Quan điểm của Đảng về xây dựng VHDN, văn hóa trong kinh doanh là sự kế thừa, phát triển các quan điểm về xây dựng văn hóa trong kinh tế được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra từ rất sớm. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định mối quan hệ giữa văn hóa với kinh tế và chính trị bằng một luận điểm tiêu biểu: Văn hóa không ở bên ngoài mà ở trong kinh tế và chính trị, nghĩa là tác động biện chứng và thúc đẩy lẫn nhau giữa các lĩnh vực cơ bản này của đời sống xã hội.
.
Kỳ 1: Đảng bộ Vinatex tiếp tục xây dựng và nâng cao văn hóa doanh nghiệp trong điều kiện mới
Tại hội nghị Văn hoá toàn quốc tháng 11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ "văn hoá soi đường cho quốc dân đi", tiếp thu và học tập lời dạy của Bác ngay trong doanh nghiệp, trách nhiệm của văn hóa doanh nghiệp (VHDN) cũng sẽ phải là "soi đường cho toàn thể người lao động đi". Quan điểm của Đảng về xây dựng VHDN, văn hóa trong kinh doanh là sự kế thừa, phát triển các quan điểm về xây dựng văn hóa trong kinh tế được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra từ rất sớm. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định mối quan hệ giữa văn hóa với kinh tế và chính trị bằng một luận điểm tiêu biểu: Văn hóa không ở bên ngoài mà ở trong kinh tế và chính trị, nghĩa là tác động biện chứng và thúc đẩy lẫn nhau giữa các lĩnh vực cơ bản này của đời sống xã hội. Xác định tầm quan trọng và sự cần thiết của VHDN trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện VHDN trong Khối. Việc nghiên cứu, xây dựng và lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp hùng mạnh, từ đó, xây dựng nền kinh tế thịnh vượng, bền vững; thực hiện tốt các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối đặt ra.
.
Kỳ 2: Văn hóa doanh nghiệp -
Sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của doanh nghiệp không thể không kể tới yếu tố VHDN. Một doanh nghiệp có nền tảng văn hoá mạnh, phù hợp với chiến lược dài hạn sẽ giúp cho nhân viên cảm thấy tự hào và gắn bó với tổ chức của họ. Hiểu được tầm quan trọng và giá trị của VHDN, nhiều đơn vị trong hệ thống Vinatex đã chú trọng xây dựng, duy trì và phát triển để gặt hái được những thành công nhất định.
.
Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Trong 2 ngày (12-13/10), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Dệt May Việt Nam (Công đoàn DMVN) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra với sự tham gia của 317 đại biểu chính thức - đại diện cho ý chí, tiếng nói của hơn 116 nghìn đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tại 116 công đoàn cơ sở trên cả nước.
.
Hội thi thợ giỏi ngành Dệt May Việt Nam lần thứ VI - năm 2023
Vừa qua, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) phối hợp cùng Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành Dệt May Việt Nam lần thứ VI - năm 2023.
.
Đảng ủy Vinatex tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.
.
.
.
.
.
.