.
.
Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam: Nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đạt và vượt so với kế hoạch năm 2023
Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
.
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 23/6/2023, Đảng uỷ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thăm và làm việc tại một số tập đoàn, tổng công ty trong Khối
Trong không khí phấn khởi của những ngày làm việc đầu Xuân Nhâm Dần 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã thăm và làm việc với Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty lương thực miền Nam-Vinafood 2 và đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV GAS).
.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ nói riêng là một nội dung quan trọng, trong đó bao hàm là xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh là vấn đề cốt lõi, chính yếu trong công tác xây dựng Đảng.
.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh tại phân xưởng sản xuất Công ty Bột mì Bình Đông trong năm 2019
Phân xưởng sản xuất Công ty Bột mì Bình Đông (thuộc Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam) trong những năm qua luôn ý thức về một tinh thần lao động hăng say, hiệu quả. Vì vậy, Người lao động tại đây luôn phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để trở thành một tập thể không ngừng trưởng thành, vượt qua mọi thách thức.
.
Chi bộ 3 Văn phòng được thành lập năm 2012 và tách ra từ Chi bộ I Văn phòng và sinh hoạt gồm: Phòng Tài chính Kế toán, Xí nghiệp Bao bì Sông Hậu và TTPP Hàng LTTP (TTPP). Đa số các đồng chí trong Chi bộ được phân công chức vụ quan trọng tại Công ty. Tổng số CBCNV có 201 người, chiếm 62,81%/tổng số lao động toàn Công ty. Tổng số đảng viên gồm 15 đảng viên, chiếm 29,41%/tổng số đảng viên của Đảng bộ.
.
Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta cũng luôn khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.
.
Tôi là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, với gần 08 năm tuổi Đảng. Nhớ lại ngày đầu khi được Đoàn thể giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp Đảng với tôi đó là một ngày rất ý nghĩa mà tôi không thể nào quên được. Do đó, Chi bộ làm thế nào để quần chúng ưu tú thấy được phải phấn đấu để được Chi bộ xem xét kết nạp và đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ phải bồi dưỡng để đảng viên kết nạp đảm bảo về chất lượng chứ không phải về số lượng. Tuy nhiên, số ít đảng viên hiện nay chưa thấy được vai trò, tầm quan trọng của Đảng mà chỉ thấy bề nổi của xã hội, những đảng viên đã và đang có hành động gây phản cảm cho dư luận trong thời gian qua.
.
Trong những năm gần đây, tuy có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, chức năng, Đảng ủy Công ty Lương thực Sông Hậu cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy Tổng Công ty giao.
.
Đổi mới công tác cán bộ - góc nhìn từ nghị quyết và thực tiễn
Đảng ta luôn khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Công tác cán bộ quyết định trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của Đảng, của đất nước ta.
.
.
.
.
.
.