.
.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ nói riêng là một nội dung quan trọng, trong đó bao hàm là xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh là vấn đề cốt lõi, chính yếu trong công tác xây dựng Đảng.
.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh tại phân xưởng sản xuất Công ty Bột mì Bình Đông trong năm 2019
Phân xưởng sản xuất Công ty Bột mì Bình Đông (thuộc Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam) trong những năm qua luôn ý thức về một tinh thần lao động hăng say, hiệu quả. Vì vậy, Người lao động tại đây luôn phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để trở thành một tập thể không ngừng trưởng thành, vượt qua mọi thách thức.
.
Chi bộ 3 Văn phòng được thành lập năm 2012 và tách ra từ Chi bộ I Văn phòng và sinh hoạt gồm: Phòng Tài chính Kế toán, Xí nghiệp Bao bì Sông Hậu và TTPP Hàng LTTP (TTPP). Đa số các đồng chí trong Chi bộ được phân công chức vụ quan trọng tại Công ty. Tổng số CBCNV có 201 người, chiếm 62,81%/tổng số lao động toàn Công ty. Tổng số đảng viên gồm 15 đảng viên, chiếm 29,41%/tổng số đảng viên của Đảng bộ.
.
Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta cũng luôn khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.
.
Tôi là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, với gần 08 năm tuổi Đảng. Nhớ lại ngày đầu khi được Đoàn thể giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp Đảng với tôi đó là một ngày rất ý nghĩa mà tôi không thể nào quên được. Do đó, Chi bộ làm thế nào để quần chúng ưu tú thấy được phải phấn đấu để được Chi bộ xem xét kết nạp và đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ phải bồi dưỡng để đảng viên kết nạp đảm bảo về chất lượng chứ không phải về số lượng. Tuy nhiên, số ít đảng viên hiện nay chưa thấy được vai trò, tầm quan trọng của Đảng mà chỉ thấy bề nổi của xã hội, những đảng viên đã và đang có hành động gây phản cảm cho dư luận trong thời gian qua.
.
Trong những năm gần đây, tuy có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, chức năng, Đảng ủy Công ty Lương thực Sông Hậu cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy Tổng Công ty giao.
.
Đổi mới công tác cán bộ - góc nhìn từ nghị quyết và thực tiễn
Đảng ta luôn khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Công tác cán bộ quyết định trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của Đảng, của đất nước ta.
.
Giá xuất gạo Việt tăng 10% nhờ hợp đồng với Philippines
Việt Nam đã giành được hợp đồng bán 120.000 tấn gạo cho các công ty tư nhân của Philippines. Hợp đồng bán gạo cho Philippines đã giúp giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng khoảng 10% trong mấy tuần gần đây.
.
Xuất khẩu gạo đạt 2,858 triệu tấn
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), kết quả giao hàng xuất khẩu gạo từ ngày 1/6 đến ngày 6/6/2013 đạt 70.516 tấn, trị giá FOB 30,692 triệu USD, trị giá CIF 33,387 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu từ ngày 01/01 đến ngày 06/06/2013 đạt 2,858 triệu tấn, trị giá FOB 1,241 tỷ USD, trị giá CIF 1,302 tỷ USD.
.
Thị trường xuất khẩu gạo sẽ sáng sủa từ tháng 7
Ngày 4/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình xuất khẩu 5 tháng đầu năm, dự báo những tháng tiếp theo và kế hoạch thu mua tạm trữ gạo cho vụ hè thu chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.
.
.
.
.
.
.