.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Tuổi trẻ Agribank tích cực rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 09/11/2021|21:49

Tuổi trẻ luôn mang trong mình đầy hoài bão và nhiệt huyết, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ cũng là một trong những cách để doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp chung vào sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc. Đảng bộ Agribank luôn xác định rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và quan trọng đó là bồi dưỡng đạo đức, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phát huy năng lực của thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ Agribank hôm nay không ngừng rèn đức luyện tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu Agribank, cùng ngành Ngân hàng góp phần ổn định nền kinh tế đất nước.

Tấm gương về sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi ngời sáng, là ngọn đuốc dẫn đường cho thế hệ lớp lớp người con dân tộc Việt Nam dõi theo và học tập. Những cán bộ đảng viên, đoàn viên Agribank đã không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, để những phẩm chất ấy trở thành một phần nhân cách của mình, và được thể hiện rõ nét qua công việc chuyên môn cũng như các hoạt động xã hội.

Tuổi trẻ Agribank không ngừng rèn luyện học tập giữ vững bản lĩnh chính trị trong thời đại mới

Mặc dù mô hình tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên Agribank chưa toàn hệ thống, tuy nhiên phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, Đảng bộ Agribank phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước, trong đó đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank. Ngày 6/5/2016 Đảng ủy Agribank ban hành Nghị quyết số 86-NQ/ĐU-NHNo về lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank; Tổng giám đốc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 13/10/2016, thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016 – 2020 do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc làm Trưởng ban chỉ đạo.

Quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy Agribank đó là: Thanh niên là lực lượng nòng cốt, lực lượng kế cận quyết định sự phát triển của Agribank, nguồn bổ sung sức mạnh cho Đảng bộ Agribank. Chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển là trách nhiệm của tất cả các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn nhằm hình thành lớp thanh niên ưu tú tiêu biểu, phát huy tiềm lực của thanh niên, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng mục tiêu dài hạn của Agribank. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên của Agribank là yêu cầu khách quan, cấp thiết của chính công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Agribank thời kỳ mới vừa hồng vừa chuyên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Agribank.

Lực lượng cán bộ trẻ trong độ tuổi thanh niên của Agribank chiếm tỷ lệ đông đảo với gần 50% số lao động. Trong đó các đồng chí có trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tin học trên đại học chiếm gần 14%, đại học chiếm trên 81%. Đội ngũ thanh niên Agribank luôn được Đảng ủy Agribank tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, nâng cao nhận thức về mục tiêu lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ngành Ngân hàng và Agribank. Cán bộ đoàn viên Agribank được giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị gắn với giáo dục truyền thống văn hóa Agribank.

Tất cả các đoàn viên thanh niên Agribank được tham gia các hoạt động, phong trào hàng năm nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khơi dạy lòng yêu ngành, yêu nghề và ý thức xây dựng, bảo vệ tổ quốc cho đoàn viên thanh niên.  Bên cạnh đó có tới 80% đoàn viên thanh niên được tham gia chương trình bồi dưỡng chính trị, học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tham gia các lớp học Nghị quyết, phổ biến tình hình kinh tế chính trị…

Tư tưởng đoàn viên thanh niên Agribank được ổn định, có nhận thức đúng đắn, chấp hành, thực hiện tốt Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn Thanh niên, pháp luật của Nhà nước, quy định và văn hóa của Agribank; Chấp hành tốt các nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; Cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên Agribank luôn quan tâm, theo dõi đến các vấn đề chính trị - kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, đặc biệt là các thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tuổi trẻ Agribank rèn đức, luyện tài, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Dưới sự dẫn dắt của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên… những cán bộ đoàn viên thanh niên Agribank không ngừng trưởng thành, trở thành cánh tay đắc lực của Đảng. Thanh niên Agribank được tạo điều kiện phát triển toàn diện từ đó hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Trước sự đòi hỏi của thực tiễn trong kỷ nguyên công nghệ số, nhiều đoàn viên thanh niên Agribank đã không ngừng sáng tạo với những đề tài sáng kiến như: “Nâng cấp mô hình hệ thống thanh toán hoá đơn từ kết nối trực tiếp nhà cung cấp dịch vụ sang sử dụng Gateway trung gian”; “Thanh toán viện phí qua hệ thống Billpayment”; “Ứng dụng kết nối và thanh toán các giao dịch qua Cổng dịch vụ công quốc gia”. Đặc biệt, cuối tháng 4/2021, tại lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2021, hệ thống dịch vụ của Agribank là Agribank Realtime Payments (ACH) đã được vinh danh là phần mềm xuất sắc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Điều này một lần nữa đã khẳng định chất lượng dịch vụ đồng thời ghi nhận những thành quả mà cán bộ Đoàn viên thanh niên nói riêng và Agribank nói chung đã đạt được trong thời gian qua; góp phần đưa Agribank luôn là ngân hàng tiên phong trong sáng tạo, triển khai giải pháp số xuất sắc cung cấp giá trị cho khách hàng và cộng đồng.

Ở mỗi vị trí công tác, đoàn viên thanh niên Agribank đều thể hiện rõ vai trò sung kích sáng tạo và nhiệt huyết với công việc. Những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Người được thấm nhuần vào mỗi cán bộ Agribank nói chung và cán bộ trẻ nói riêng, để hàng ngày hàng giờ say mê với công việc của mình cũng là lúc một cách tự nhiên người cán bộ Agribank bộc lộ phẩm chất tốt đẹp của những người con luôn noi gương và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với đặc thù là một ngân hàng có hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp với trên 2300 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài từ miền ngược tới miền xuôi, từ đồng bằng tới miền núi xa, hải đảo… các cán bộ ngân hàng Agribank cũng phải vượt qua những khó khăn chung của nghề ngân hàng và cả những khó khăn đặc thù của một ngân hàng có mặt khắp muôn nơi, kể cả những nơi chưa có sự hiện diện của bất cứ một ngân hàng nào ngoài Agribank. Những khó khăn nơi dốc đá, đường đồi quanh co không làm nản bước chân của người cán bộ ngân hàng. Nhiệt huyết của tuổi trẻ, đam mê với nghề nghiệp đã giúp người cán bộ ngân hàng Agribank không quản ngại gian khó, cần mẫn vượt qua những giới hạn về không gian và thời gian để cùng đồng hành cùng người nông dân nơi rẻo cao, vùng phên dậu tổ quốc, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giầu. Thanh niên Agribank là thế: đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

Cán bộ tín dụng Agribank đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế.
Cán bộ tín dụng Agribank đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế.

Ngân hàng Agribank có đặc thù riêng: là ngân hàng chủ lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, do đó ngân hàng cũng có những sản phẩm dịch vụ riêng dành cho khách hàng của mình và tiêu biểu trong số đó là dịch vụ ngân hàng lưu động. Khác với những ngân hàng khác cố gắng bám trụ nơi thị thành với số lượng khách hàng đông và tận dụng lợi thế tiện ích của công nghệ số nhằm thu hút khách hàng, Agribank lại khác, Agribank dám đến những nơi gần như chưa có bóng dáng ngân hàng khác, để tận tình phục vụ bà con. Những cán bộ Agribank nói chung và những cán bộ trẻ Agribank nói riêng đã không ngại khuya sớm lênh đênh trên những chuyến xe ngân hàng lưu động tới những vùng xa để phục vụ khách hàng. Để những nơi xa ấy, khách hàng cũng được sử dụng những dịch vụ ngân hàng tiện ích hiện đại như giao dịch tại trụ sở ngân hàng vậy. Trong những năm qua, dịch vụ ngân hàng lưu động của Agribank được đánh giá như một sáng tạo riêng có của Agribank trong nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đưa dịch vụ ngân hàng đến gần người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và hiện thực hóa mục tiêu Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Bên cạnh đó, khi đảm nhiệm vị trí là giao dịch viên, những cán bộ trẻ Agribank luôn thể hiện phẩm chất trung thực, liêm khiết, tư vấn cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng một cách an toàn, nhanh chóng, hiệu quả. Nhiều khách hàng đến với ngân hàng Agribank đã được tư vấn giải đáp thắc mắc và tránh được những chiêu trò lừa đảo giả danh công an, giả danh người thân gửi quà và các chiêu trò lừa đảo khác trên mạng… Bên cạnh đó, các giao dịch viên Agribank trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi thấy khách hàng trả thừa tiền, để quên tiền… đều khẩn trương liên hệ với khách hàng để thực hiện các thủ tục trả lại tiền thừa. Từ năm 2015 đến năm 2020 Agribank trả lại trên 715 tỷ đồng cho khách hàng. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2020, toàn hệ thống Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với 27.071 món/tổng số tiền là trên 104 tỷ đồng.

Với lòng yêu ngành, yêu nghề và trái tim giầu nhiệt huyết, những cán bộ Agribank nói chung và cán bộ trẻ Agribank nói riêng đã thể hiện “khí chất” riêng của người Agribank, nét văn hóa đặc trưng riêng của người Agribank, đó là: gắn kết, thân thiện, nghĩa tình, địa phương, tam nông. Và đặc biệt, học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy nét bản sắc văn hóa của Agribank, các đoàn viên thanh niên Agribank không ngừng xung kích sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, xử lý công việc, xây dựng các mô hình kiểu mẫu trong giao dịch với khách hàng.

Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được cấp ủy, Ban lãnh đạo đánh giá cao, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tiêu biểu là: phong trào đăng ký xây dựng “Hộp thư sáng kiến”; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” đảm nhận làm thêm giờ với việc làm sạch các cây ATM, đẩy nhanh tiến độ công việc; nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, quy trình nghiệp vụ; xây dựng môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp; đảm nhận phần việc thanh niên “Chuyển kho chứng từ”, “Chuyển trụ sở chi nhánh”. Đoàn thanh niên Agribank đã chỉ đạo Đoàn thanh niên Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank tổ chức thực hiện các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật quy trình và xử lý công việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nâng cao hiệu quả kinh doanh…

Trong năm 2020 và 2021, trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, tuổi trẻ Agribank vẫn luôn là lực lượng hùng hậu xung kích tình nguyện vượt qua khó khăn, cùng toàn hệ thống chính trị đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh, mỗi đơn vị trong hệ thống Agribank đều có những kịch bản ứng phó kịp thời và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các cấp độ khác nhau. Đồng thời các chi nhánh đã xây dựng các phương án làm việc giãn cách, làm việc luân phiên, bố trí nhân lực thay thế… tùy theo tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của các cơ quan chức năng. Và trong bất kỳ tình huống nào, đội ngũ cán bộ trẻ Agribank luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Agribank nói chung và thanh niên Agribank nói riêng luôn thực hiện tốt khuyến nghị của Bộ Y tế về an toàn phòng dịch, tuân thủ đúng 5K, khử khuẩn phòng làm việc, trụ ATM, khử khuẩn tiền trước khi lưu thông… Họ sẵn sàng mặc trên mình những tấm áo bảo hộ, kính chắn giọt bắn… trong suốt quá trình giao dịch với khách hàng, trong quá trình hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho khách hàng, bản thân, cộng đồng... Cùng với các đồng chí, đồng nghiệp, họ nhanh chóng triển khai sáng kiến băng chuyền chứng từ giữ khoảng cách tối thiểu 2m với khách hàng để đảm bảo an toàn phòng dịch ở mức tối đa…

Với rất nhiều những biện pháp an toàn phòng dịch được triển khai, với sự tình nguyện và nhiệt huyết của các cán bộ trẻ, sự chủ động, đồng lòng của tất cả các cán bộ trong hệ thống, ngân hàng Agribank luôn đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt và không bị gián đoạn trong mọi trường hợp, kể cả khi có các đơn vị bị cách ly do có các ca bệnh F0. Sự vận hành thông suốt của ngân hàng Agribank kể cả trong mùa dịch đã góp phần quan trọng vào sự liền mạch và ổn định của hệ thống ngân hàng, góp phần ổn định và phát triển của kinh tế đất nước.

Tuổi trẻ Agribank với những hoạt động tích cực và chủ động vì cộng đồng

Nỗ lực hết mình trong công tác chuyên môn, thanh niên Agribank còn chủ động và tích cực với những hoạt động cộng đồng. Tuổi trẻ Agribank phát động phong trào thi đua đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; hội thi “Thanh niên Agribank tài năng”; hải trình thăm Trường Sa và nhà giàn DK1; tham gia nhiệt tình nhiều chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; Hiến máu nhân đạo “Ngày chủ nhật hồng”; Khám chữa bệnh, phát thuốc cho đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; “Về nguồn”, thắp nến tri ân các nghĩa trang liệt sỹ; tham gia các giải chạy bộ gây quỹ từ thiện, tham gia giải chạy Việt dã toàn quốc được tổ chức tại Gia Lai; tham gia “Đội văn nghệ xung kích”; hưởng ứng nhiệt tình phong trào trồng cây xanh Agribank vì tương lai xanh trên khắp mọi miền tổ quốc để góp phần gìn giữ màu xanh, lá phổi xanh cho đất nước, cho tương lai…

Phong trào chăm sóc thiếu niên nhi đồng được Ban Chấp hành triển khai với nhiều hoạt động. Tại cơ sở, các cấp bộ Đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với tổ chức Công đoàn và các đoàn thể tại cơ quan tổ chức các hoạt động vui chơi, phối kết hợp thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thiếu niên nhi đồng là con, em của cán bộ viên chức trong cơ quan, các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam dioxin, trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, các bệnh nhi tại các bệnh viện. Đoàn thanh niên Agribank tổ chức triển khai hướng ứng chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo”, tặng quà tình nghĩa (học bổng; phòng máy vi tính; “Tủ sách Tri thức”; quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo…) cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trong năm 2020, nhằm tiếp tục nâng cao vai trò của Đoàn trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, khẳng định trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Đoàn đối với đàn em thân yêu, công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng luôn được Đoàn Thanh niên Agribank chú trọng, đẩy mạnh. Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Đoàn Thanh niên Agribank đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Vietnam Airlines, Đoàn Tập đoàn hóa chất Việt Nam, Đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Đoàn Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã tới thăm hỏi, động viên bà con nhân dân và tặng các suất quà bao gồm đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và nhiều hiện vật khác cho các điểm trường tại địa bàn các huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch (thuộc tỉnh Quảng Bình) tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình tình nguyện mùa đông 2020, Đoàn Thanh niên Agribank đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh Tuyên Quang, Agribank Huyện Hàm Yên, Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Huyện đoàn Hàm Yên tổ chức khánh thành và bàn giao nhà lớp học đa năng trị giá 180 triệu đồng tại điểm trường Trò, Trường Tiểu học Yên Hương, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. Tại đây, Đoàn Thanh niên Agribank đã trao tặng 95 cặp sách, áo phao và 1.000 quyển vở trị giá 30 triệu đồng cho học sinh tại điểm trường.

Năm 2021 trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kỷ miệm 33 năm Ngày thành lập Agribank, Đoàn Thanh niên Agribank đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh Hòa Bình, Tỉnh Đoàn Hòa Bình và Huyện Đoàn Đà Bắc tổ chức khánh thành và bàn giao Công trình Thanh niên 02 nhà Nhân ái, 01 nhà Khăn quàng đỏ và 01 Sân chơi Thiếu nhi tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình tổng trị giá 300 triệu đồng.

Ngoài ra, phong trào thi đua đảm nhận công trình, phần việc thanh niên được triển khai sâu rộng trong toàn đoàn, chỉ tính riêng trong năm 2020, đạt được tổng số 72 công trình, trong đó: có 7 công trình đạt cấp Khối, 20 công trình cấp đoàn Agribank và 45 công trình cấp cơ sở với tổng giá trị thực hiện 4 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, phong trào thi đua đảm nhận công trình, phần việc thanh niên được triển khai sâu rộng trong toàn đoàn đạt được tổng số 48 công trình, trong đó: có 3 công trình đạt cấp Khối, 20 công trình cấp Đoàn Agribank và 25 công trình cấp cơ sở với tổng giá trị thực hiện gần 1 tỷ đồng. Các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện: Tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2021 với chủ đề ”Giọt hồng tuổi trẻ - sẻ chia yêu thương”, với hơn 450 lượt đoàn viên tham gia, thu được 400 đơn vị máu. Truyền thống đoàn kết, “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Tương thân tương ái” được thể hiện rõ nét trong lớp lớp thế hệ đoàn viên thanh niên Agribank, tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, tự tin tiếp bước cùng cha anh dựng xây Agribank, dựng xây đất nước…

Với những nỗ lực cố gắng rèn luyện và cống hiến hết mình cho đơn vị, cho sự phát triển chung của Agribank và ngành ngân hàng cũng như sự phồn thịnh của đất nước, nhiều quần chúng ưu tú đã được giới thiệu kết nạp Đảng và được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong năm 2020, số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng: 159 đồng chí; số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng: 58 đồng chí trong tổng số 126 đồng chí đảng viên mới được kết nạp (tỷ lệ 46,03%). Trong 6 tháng đầu năm 2021, số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng: 52 đồng chí; số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng: 38 đồng chí trong tổng số 79 đồng chí đảng viên mới được kết nạp (tỷ lệ 50%).

Những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank nhận thức ngày càng sâu sắc và luôn luôn rèn luyện trau dồi, phấn đấu. Những phẩm chất đạo đức “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả” mang đặc trưng văn hóa Agribank được thấm nhuần trong mỗi cán bộ Agribank. Những phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư… của Chủ tịch Hồ Chí Minh được mỗi cán bộ Agribank học tập, thể hiện một cách chân thành, và sẽ còn được duy trì tiếp nối trong lớp lớp thế hệ những cán bộ Agribank, những người luôn dành tất cả tâm huyết của mình vì Agribank, vì ngành ngân hàng và vì đất nước.

Đỗ Đăng Khoa, Lê Thị Thảo, Đinh Bảo Châu, Lại Thị Hương

Chi bộ Ban Truyền thông Agribank, Đảng bộ Agribank

.
.
.
.