.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Tấm gương của sự tận tâm và cống hiến

Thứ Ba, 21/11/2023|11:27

Tôi về công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (VCB Chi nhánh Bình Dương) từ năm 2004 và vinh dự được làm việc với anh Nguyễn Khánh Thắng. Lúc đó, tôi là nhân viên phòng Tín dụng - Bảo lãnh, còn anh đã là cán bộ Phòng Tín dụng - Bảo lãnh từ năm 2000. Anh luôn là tấm gương về sự tận tâm, cống hiến, có chí hướng và cầu tiến để cán bộ, đảng viên, người lao động tại Ngân hàng noi theo.

Qua thời gian công tác, được sự quan tâm, dìu dắt của các anh chị lãnh đạo trong đơn vị và cùng với nỗ lực, nhiệt huyết của tuổi trẻ, phấn đấu và không ngừng học hỏi, rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, về chuyên môn nghiệp vụ; anh Nguyễn Khánh Thắng đã được cán bộ, nhân viên, người lao động tin yêu, tín nhiệm và được lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương tin tưởng đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh Phó trưởng phòng Tín dụng - Bảo lãnh; Phó trưởng phòng và Trưởng Phòng Quản lý, rủi ro tín dụng; Trưởng Phòng Quản lý Nợ; Trưởng Phòng giao dịch; Trưởng Phòng Khách hàng (trong khoảng thời gian này, ngày 17/07/2008, anh được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng); từ tháng 03/2016 đến tháng 03/2018, được sự tín nhiệm của lãnh đạo đơn vị và sự tin tưởng của Lãnh đạo Vietcombank, anh được bổ nhiệm và giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (tháng 9/2016 được Đại hội Công đoàn tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Đại hội chi bộ bầu chức danh Bí thư chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ VCB Bình Dương). Quá trình 18 năm công tác, được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương, anh đã trang bị cho mình một bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt phẩm chất, đạo đức của người cán bộ lãnh đạo, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác của bản thân.

Ngày 10/4/2018, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Bình Dương được thành lập và anh Nguyễn Khánh Thắng được Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Giám đốc chi nhánh, anh cùng với cán bộ lãnh đạo trong đơn vị tất bật tìm kiếm nơi đặt trụ sở, công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất ban đầu để đi vào hoạt động; trong khi đó, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh gặp không ít thách thức, khó khăn bởi sự cạnh tranh gay gắt trên địa bàn. Mặt khác, nhân sự của Chi nhánh đa phần là trẻ về tuổi đời và tuổi nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhất là cán bộ quản lý cấp phòng, nhân sự mỏng, yếu...

Với cương vị là Bí thư Chi bộ, anh xây dựng và thực hiện chương trình hành động hàng năm của cá nhân để tập thể Chi bộ góp ý và kiểm tra, giám sát thực hiện; đã cùng với cấp ủy, chi bộ lãnh đạo hoạt động chi bộ theo đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo thực hiện công tác cải cách quy trình, thủ tục, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị; quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại Chi nhánh. Thực hiện chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí và sắp xếp cán bộ một cách trung thực, khách quan phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng cán bộ, đảng viên; minh bạch trong việc tuyển dụng, đánh giá, nhận xét đối với cán bộ nhân viên Chi nhánh. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; tổ chức nghiêm túc cho cán bộ, đảng viên được tham gia học tập đầy đủ và có bài thu hoạch khi học tập nghị quyết của Trung ương. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, định hướng tư tưởng đối với đảng viên. Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ của chi bộ và triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy VCB, đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Trong công tác lãnh đạo đoàn thể, chỉ đạo Ban chấp hành đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ sở) thực hiện tốt vai trò của Ban Chấp hành và tổ chức hoạt động hiệu quả. Chỉ đạo, phối hợp các tổ chức Đoàn thể xây dựng và tổ chức các hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như: Thanh toán chi phí nghỉ dưỡng; khám sức khỏe định kỳ hàng năm và chuyên sâu 2 năm/lần; mua báo hiểm PJICO cho người lao động công tác tại Chi nhánh từ 1 năm trở lên, trợ cấp nhân dịp Lễ, Tết, bốc thăm trúng thưởng, chi sinh nhật, hiếu, hỷ, khen thưởng con cán bộ, nhân viên, người lao động học giỏi, thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch do Trụ sở chính giao, tổ chức họp mặt tặng quà cho cán bộ, nhân viên, người lao động, con em người lao động nhân kỷ niệm các ngày lễ 20/10, 1/6, Tết Trung thu; kịp thời thăm hỏi, động viên người lao động tai nạn, rủi ro đột xuất, hỗ trợ bồi dưỡng và điều trị bệnh. Ngoài việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, được vận động ủng hộ, đóng góp từ đoàn viên Công đoàn, người lao động, kinh phí cơ quan, đã góp phần đưa Chi bộ cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Bình Dương (Chi bộ VCB Đông Bình Dương) là tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” các năm 2019, 2020, 2022 và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Anh cùng với Ban giám đốc Chi nhánh triển khai thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm trong nhiệm kỳ. Bám sát chỉ đạo điều hành của Đảng ủy VCB, kịp thời định hướng, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, nhất quán xuyên suốt, quán triệt phương châm hành động và quan điểm chỉ đạo điều hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong từng thời kỳ, thường xuyên tổ chức các cuộc họp đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo định kỳ hàng tuần/tháng hoặc đột xuất. Vì thế, những thành quả cũng như vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tại các phòng nghiệp vụ của Chi nhánh trong thời gian qua luôn được ghi nhận và xử lý kịp thời, phản ứng nhanh đối với những tình huống khẩn cấp, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao hoàn thành kế hoạch đặt ra trong toàn bộ Chi nhánh từ cấp lãnh đạo, quản lý đến nhân viên, người lao động. 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025, với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, anh cùng với tập thể cấp ủy, Ban giám đốc chi nhánh đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện và đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua của Chi nhánh, được lồng ghép cùng phong trào thi đua “Cán bộ VCB rèn đức, luyện nghề, sáng tạo” do Chủ tịch Hội đồng quản trị phát động; đồng thời chỉ đạo ban hành và niêm yết, phổ biến đầy đủ đến cán bộ nhân viên, người lao động đang làm việc tại Chi nhánh nội quy lao động, quy chế cơ quan, quy định về kỷ cương văn hóa VCB và bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ VCB tại nơi làm việc. Ngoài ra, xây dựng và ban hành các văn bản riêng về Quy chế hoạt động để áp dụng phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị. 

Môi trường văn hóa tại đơn vị được định hình trước hết từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban giám đốc, lãnh đạo chi nhánh, thể hiện qua vai trò gương mẫu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh của chi nhánh là trách nhiệm của tổ chức Đảng, của đơn vị và các đoàn thể chính trị tại đơn vị. Anh luôn gần gũi, giản dị với đồng chí, đồng nghiệp, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng với vai trò, chức năng, nhiệm vụ, lắng nghe những đề xuất kiến nghị của các tổ chức đoàn thể, từ đó định hướng các nội dung hoạt động cũng như chỉ đạo BCH các đoàn thể xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phong phú, đa dạng, tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, kích thích tinh thần làm việc hăng say và thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Trong các năm qua, phối hợp cùng với các Đoàn thể tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, phong phú về nội dung và hình thức nên đã gặt hái được nhiều kết quả, trong đó tiêu biểu như: “CBCNV Vietcombank sử dụng và vận động người thân sử dụng sản phẩm, dịch vụ Vietcombank”; cuộc thi vẽ tranh “Con cũng yêu Vietcombank”, cuộc thi sáng tác phòng chống dịch Covid-19 - chương trình Trao gửi yêu thương - Chung tay chiến thắng; Hội thi tay nghề (xây dựng cơ bản, nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, nghiệp vụ Kế toán, nhân sự....), thực hiện “Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng (kể cả khách hàng nội bộ)”. Ngoài ra, còn phối hợp cùng các Ban chấp hành các đoàn thể tổ chức các cuộc thi nhằm thể hiện riêng bản sắc và văn hóa của Chi nhánh như: Trang trí Giáng sinh, trang trí Tết nguyên đán nhằm thu hút khách hàng đến giao dịch… tạo ra sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động.

Trong bối cảnh nhiều biến động, anh đã cùng với tập thể đơn vị đề ra các giải pháp và triển khai thực hiện có hiệu quả như: Áp dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm soát được hợp đồng tín dụng hết hạn, tài sản bảo đảm cần định giá lại, hết hạn mua bảo hiểm giúp cán bộ khách hàng kiểm soát được thời hạn hiệu lực của Hợp đồng tín dụng để cán bộ tiến hành làm lại hồ sơ cho khách hàng kịp thời, việc hoạt động kinh doanh của khách hàng được trôi chảy, không bị gián đoạn. Kiểm soát lại thời hạn định giá lại tài sản, thời hạn duy trì hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm để đôn đốc khách hàng tiếp tục mua bảo hiểm, góp phần thực hiện đúng quy trình tín dụng và chính sách tín dụng, giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng. 

Sử dụng các thông tin trong kho dữ liệu khách hàng tín dụng của Ngân hàng để viết chương trình chiết xuất ra các báo cáo về khách hàng có hợp đồng tín dụng sắp hết hạn, tài sản bảo đảm cần định giá lại, tài sản bảo đảm đến hạn mua bảo hiểm. Phân loại theo các cấp độ từ thấp đến cao để cảnh báo về thời gian còn lại phải hoàn thiện hồ sơ cho cán bộ khách hàng và phân loại theo mã cán bộ quản lý khách hàng. Giải pháp có tính khả thi cao bởi hiệu quả thiết thực đã mang lại. Hiện nay trình độ tin học và công nghệ thông tin rất phát triển nên việc viết các chương trình và phần mềm có thể dễ dàng thực hiện; giúp cho cán bộ khách hàng kiểm soát món vay được tốt hơn, góp phần thực hiện đúng quy trình tín dụng và chính sách tín dụng, giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng.

Nghiên cứu và sử dụng công cụ truy vấn dữ liệu SQL để theo dõi tình hình thanh toán quốc tế của khách hàng dựa trên dữ liệu hàng ngày (dữ liệu ngày T-1). Với giải pháp mới, Ban Giám đốc có thể dễ dàng theo dõi, quản lý được tình hình thanh toán quốc tế tại chi nhánh, như: Theo dõi chi tiết doanh số chuyển tiền đi - đến của khách hàng (chi tiết đến từng khách hàng tại từng phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch) tại thời điểm T-1; theo dõi chi tiết từng khoản thanh toán quốc tế của khách hàng. Giải pháp này đã giúp Ban Giám đốc có cái nhìn chi tiết hơn về tình hình thanh toán quốc tế cũng như việc thực hiện chỉ tiêu thanh toán quốc tế tại các phòng nghiệp vụ nói riêng và chi nhánh nói chung. Đối với những khách hàng có doanh số thanh toán quốc tế sụt giảm đột biến so với tháng trước, Ban Giám đốc sẽ nhanh chóng tiếp cận, tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời, cũng như đề ra kế hoạch chăm sóc khách hàng được tốt hơn. Đối với những khách hàng có doanh số thanh toán quốc tế tăng mạnh, Ban Giám đốc sẽ có chính sách khuyến khích, ưu đãi hơn cho khách hàng, cũng như khen thưởng các đơn vị, cá nhân có đóng góp nhiều.

Được sự quan tâm sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi nhất của lãnh đạo Vietcombank cùng với sự nhiệt tình, nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, ban giám đốc và cán bộ, nhân viên, người lao động; anh đã cùng với tập thể cấp ủy, chi bộ, ban giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Bình Dương vượt qua các khó khăn thách thức ban đầu, đón bắt các cơ hội, từng bước có những chuyển dịch rõ nét trong hoạt động kinh doanh cũng như trong quản trị điều hành. 

Bằng sự quyết tâm, đồng lòng và nỗ lực, với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, qua từng năm, các khó khăn ban đầu dần được khắc phục và từng bước phát triển, trong đó ghi nhận sự tận tâm và cống hiến, là dấu ấn của Giám đốc Nguyễn Khánh Thắng, đã thể hiện tấm gương của sự tận tụy, tận tâm, đầy nhiệt huyết cống hiến trong công tác, từng bước đưa con tàu VCB Đông Bình Dương vượt qua những thách thức, khó khăn ban đầu khi mới thành lập và trong thời kỳ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để trở thành một trong những đơn vị kinh doanh xuất sắc trong hệ thống Vietcombank. Trong 04 năm liên tiếp (năm 2019, 2020, 2021, 2022) được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đặc biệt, ngày 03/8/2021 Chi nhánh vinh dự được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc với thành tích “Tập thể Lao động xuất sắc” và khen thưởng “Công tác phát triển khách hàng”, nổi bật là “Công tác phát triển khách hàng FDI”. Năm 2022, chi nhánh được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng Cờ thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp; bảo đảm an toàn lao động năm 2022” và Chi nhánh đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Cờ thi đua, Thống đốc Ngân hàng Việt Nam tặng Bằng khen. 

Song song với sự phát triển trong hoạt động kinh doanh, quy mô hoạt động của Chi nhánh luôn được cải thiện; khi thành lập chi nhánh VCB Đông Bình Dương là chi nhánh hạng III; từ ngày 01/01/2021, Chi nhánh được Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xếp hạng II và đến ngày 01/01/2023 Chi nhánh được Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xếp chi nhánh hạng I.

Trong những năm công tác và cống hiến, anh đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB công nhận là “Chiến sĩ thi đua cơ sở” liên tục nhiều năm (từ năm 2007 đến năm 2022), được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp Ngành năm 2010 và năm 2020” và nhiều Giấy khen, Bằng khen của Chủ tịch HĐQT VCB; Tổng Giám đốc VCB; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của UBND Tỉnh Bình Dương. 

Năm 2023, trước những biến động tiêu cực của môi trường kinh tế - xã hội cũng như tình hình cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng tại địa phương. Bám sát chỉ tiêu kế hoạch, định hướng phát triển của hệ thống, nhiều giải pháp được anh và cấp ủy, ban giám đốc Chi nhánh đưa ra để triển khai nhiệm vụ kinh doanh, đến nay hầu hết các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính đạt và vượt kế hoạch Quý III/2023, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Tại Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Bình Dương, trong Thư chúc mừng của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương có đoạn viết “…Trong chặng đường 5 năm xây dựng và trưởng thành vừa qua, Vietcombank Đông Bình Dương đã có sự phát triển mạnh mẽ, vượt xa kỳ vọng của một chi nhánh mới thành lập trong hệ thống Vietcombank, đó là nhờ vào sự nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Vietcombank Đông Bình Dương. Tôi tin tưởng rằng, Vietcombank Đông Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã tạo lập được và tiếp tục chinh phục những thử thách, vượt qua những khó khăn trên chặng đường phía trước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để tiếp tục trở thành một trong những đơn vị kinh doanh xuất sắc trong hệ thống Vietcombank, cũng như giữ vững vai trò và vị thế là một trong những tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà…” .

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Nguyễn Khánh luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong đơn vị học tập và noi theo; làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình tiếp tục cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để tiếp tục trở thành một trong những đơn vị kinh doanh xuất sắc trong hệ thống Vietcombank.

Đỗ Thế Mãi - Vietcombank Chi nhánh Đông Bình Dương

.
.
.
.