.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018

Thứ Ba, 29/05/2018|13:57

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 200 quần chúng ưu tú tại các đảng ủy trực thuộc Khối.

Đến dự có các đồng chí: Vũ Trí Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; Đặng Hồng Quang - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty HUD; cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. 

Quang cảnh lớp học
Quang cảnh lớp học.

Trong thời gian học tập, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 5 chuyên đề do các báo cáo viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và viết bài thu hoạch.

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Vũ Trí Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhằm phát triển đội ngũ đảng viên, xây dựng lực lượng trí thức kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

đồng chí Vũ Trí Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai giảng lớp học
Đồng chí Vũ Trí Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai giảng lớp học.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng góp phần xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, giúp học viên có nhận thức đúng đắn, niềm tin sâu sắc vào Đảng, Bác Hồ và các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước. Qua đó, mỗi học viên xác định được cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ của mình, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

P.V

.
.
.
.