.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 8/2018

Thứ Ba, 28/08/2018|09:28

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 8/2018. Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đến dự có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các tờ trình về việc bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các đảng ủy trực thuộc Khối: Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà; tờ trình về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; tờ trình về Dự thảo Báo cáo 10 năm công tác nắm bắt phản ánh dư luận, 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/ĐUK của Đảng bộ Khối về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội; tờ trình về các Dự thảo: Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch tổ chức đợt thu đua hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tờ trình về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tờ trình về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Cơ quan Đảng ủy Khối và một số nội dung khác.

P.V

.
.
.
.