.
.

Cơ quan Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thứ Tư, 04/07/2018|17:50

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Cùng chủ trì Hội nghị còn có các đồng chí: Đặng Hùng Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Thị Tiếp - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động làm việc theo chương trình, nâng cao chất lượng công tác, tự giác và ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hoàn thành 100% nội dung chương trình, kế hoạch so với chỉ tiêu Nghị quyết công tác năm của Đảng bộ Cơ quan đề ra, cũng như các nhiệm vụ đột xuất được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.

Cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối thảo luận tại Hội nghị.
Cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối thảo luận tại Hội nghị.

Cơ quan Đảng ủy Khối đã kịp thời tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối đối với các đảng ủy trực thuộc, thực hiện các báo cáo sơ kết, tổng kết theo yêu cầu của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Kịp thời tham mưu nội dung phục vụ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với ban thường vụ của 5 đảng ủy trực thuộc trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Cơ quan Đảng ủy Khối đã triển khai tốt Đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy văn phòng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối về Văn phòng Đảng ủy Khối theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối hoạt động theo mô hình văn phòng một cấp từ tháng 5/2018, giúp giảm thiểu chi phí và nhân lực, bổ sung cán bộ cho các ban, đơn vị.

Đảng ủy Cơ quan đã nắm vững tình hình và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các chi bộ thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho các đồng chí đảng viên được sắp xếp về vị trí mới, tạo điều kiện cho đảng viên mới về đơn vị sớm nắm bắt công việc và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Theo đó, các ban, đơn vị chủ động rà soát, xây dựng chức năng nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy để giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy Khối và Cơ quan Đảng ủy Khối.

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan luôn bám sát chương trình công tác đề ra, chủ động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn. Chất lượng phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các ban, đơn vị, góp phần kịp thời động viên về vật chất và tinh thần đối với đoàn viên công đoàn cơ quan. Cán bộ, đoàn viên luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có lập trường chính trị vững vàng, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao; gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của Cơ quan.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn Cơ quan đã thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế trong phương pháp tổ chức công việc có lúc, có nơi chưa khoa học; việc phối hợp công tác giữa một số ban, đơn vị đôi khi chưa được chặt chẽ, nhịp nhàng; công tác tham mưu, đề xuất cần tiếp tục được nâng cao chất lượng v.v…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối ghi nhận, 6 tháng đầu năm, trong điều kiện hoạt động còn thiếu cán bộ theo chỉ tiêu, biên chế được giao, các ban, đơn vị và tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối đã nỗ lực tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc theo chương trình công tác năm 2018 được Thường trực Đảng ủy Khối phê duyệt, các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất được giao với chất lượng, hiệu quả công tác từng bước được nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đoàn viên công đoàn được quan tâm, cải thiện.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2018 là rất lớn, Đảng ủy, Cơ quan và Công đoàn cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm được giao.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan yêu cầu các ban, đơn vị chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, cải tiến phương pháp làm việc, quy trình xử lý công việc đảm bảo khoa học, nhanh chóng, hiệu quả. Có phương án lựa chọn, bổ sung cán bộ cho Cơ quan Đảng ủy Khối đảm bảo yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh được toàn diện các hoạt động công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

 

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; điều động, bổ nhiệm đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; điều động, bổ nhiệm đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Đảng ủy Khối, giữ chức Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Trí Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, giữ chức Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.

P.V


 

.
.
.
.