.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025

Thứ Sáu, 06/03/2020|09:35

Chiều ngày 05/3/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Đoàn Minh Huấn,Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản ký Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Đoàn Minh Huấn,Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản ký Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Bộ Biên tậpTạp chí Cộng sản.

Theo Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025, Đảng ủy Khối DNTW và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp triển khai, thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: phối hợp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, góp phần bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo đột phá cho doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững; phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc kinh tế nhà nước nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng; khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và vị trí của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phối hợp tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo về xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, hội nhập quốc tế, bảo đảm đời sống người lao động, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định nêu gương; Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại mỗi cơ quan; phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tổ chức các sự kiện mang ý nghĩa thực tiễn, chính trị, xã hội và có tính thời sự.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chia sẻ mục đích và nội dung Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chia sẻ mục đích và nội dung Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Theo đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (giao Ban Tuyên giáo làm đầu mối) chủ động cung cấp thông tin về các nội dung mới, quan trọng, nổi bật trong hoạt động của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc; chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối; tạo điều kiện để các biên tập viên của Tạp chí Cộng sản nghiên cứu, thực tiễn tại Đảng ủy Khối; chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối triển khai có hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp. Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản (giao Ban Thư ký biên tập làm đơn vị đầu mối) có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về các nội dung hai cơ quan cùng quan tâm; chủ động tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, chú trọng các nội dung mới, quan trọng gắn với quảng bá hình ảnh, vị thế, vai trò của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; chủ động phối hợp trong xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình sự kiện, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, gặp mặt, giao lưu của hai cơ quan…

Hai cơ quan có trách nhiệm cử cán bộ, biên tập viên chuyên trách theo dõi, viết tin bài, tuyên truyền; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phối hợp tuyên truyền theo mục đích, yêu cầu và nội dung thông tin, tuyên truyền hằng năm.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh nội dung cần thực hiện tốt trong năm 2020 của hai cơ quan
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh nội dung cần thực hiện tốt trong năm 2020 của hai cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có vị trí, vai trò chiến lược quan trọng trong hệ thống các cơ quan của Đảng ở Trung ương. Việc phối hợp công tác với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản sẽ góp phần quan trọng, giúp Đảng ủy Khối bổ sung, cập nhật kiến thức mới qua nghiên cứu, tổng kết; từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Việc phối hợp công tác giữa hai cơ quan quan trọng của Đảng ở Trung ương có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, cả trước mắt và lâu dài.

Năm 2020, năm có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc tích cực, trách nhiệm, chủ động phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản làm tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung 3 việc chính: viết bài nghiên cứu tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tổ chức Hội thảo khoa học: “Khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững”; quảng bá một số sản phẩm thương mại, dịch vụ của các doanh nghiệp trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK báo cáo nội dung Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025 và Chương trình phối hợp công tác năm 2020 giữa hai cơ quan.
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo nội dung Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025 và Chương trình phối hợp công tác năm 2020 giữa hai cơ quan.

Cũng tại chương trình, Đảng ủy Khối đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 03 đồng chí lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng” cho 05 đồng chí lãnh đạo và Ủy viên Ban Thường vụ của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 03 đồng chí lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiêp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 03 đồng chí lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng” cho 05 đồng chí lãnh đạo và Ủy viên Ban Thường vụ của Đảng ủy Khối.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng” cho 05 đồng chí lãnh đạo và Ủy viên Ban Thường vụ của Đảng ủy Khối.

 PV

.
.
.
.