.
.

Cơ quan Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thứ Tư, 22/07/2020|15:37

Sáng ngày 21/7/2020, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Thị Tiếp, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang cùng toàn thể cán bộ, lãnh đạo, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 nhưng các ban, đơn vị và tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối đã nỗ lực tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung theo chương trình công tác năm 2020 được Thường trực Đảng ủy Khối phê duyệt, các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên theo chức năng và các nhiệm vụ đột xuất được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao. Các ban, đơn vị, Cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện 136 nội dung công việc (trong đó có 100 nhiệm vụ theo kế hoạch, 11 nhiệm vụ phát sinh, 25 nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối); đã có 116 nội dung công việc hoàn thành, 20 nội dung công việc đang thực hiện. Một số công việc trọng tâm như: tham mưu chỉ đạo công tác đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; tích cực tham mưu các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo kế hoạch; hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; hoàn thành các nội dung theo nghị quyết, chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy. Tập trung tham mưu công tác cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý của tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối; tham mưu ban hành kế hoạch công tác của các ban chỉ đạo: về công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, nhất là công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đại hội. Tham mưu chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong Đảng bộ Khối và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong Cơ quan Đảng ủy Khối…

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan báo cáo kết quả sơ kết công tác của Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan báo cáo sơ kết công tác của Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cơ quan chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban hành kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng ủy Cơ quan đã đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức, tập thể, đảng viên năm 2019; chuẩn y cấp ủy, bí thư, phó bí thư  các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan và Đảng ủy bộ phận Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham gia ý kiến kiện toàn nhân sự cấp ban, cấp phòng. Thành lập các Tiểu ban, tổ giúp việc Tiểu ban phục vụ Đại hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các nội dung công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo xây dựng cơ quan, các đoàn thể được thực hiện theo đúng quy định. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối báo cáo sơ kết công tác công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan báo cáo sơ kết công tác công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

Về công tác công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan luôn bám sát chương trình công tác đề ra, chủ động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, người lao động. Tập thể cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn trong cơ quan đã hăng hái làm việc hiệu quả với phương pháp khoa học, phong trào xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa được toàn thể đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia; tích cực học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng, cập nhật kiến thức và quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp. Trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã phối hợp tuyên truyền, triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, phát động đoàn viên công đoàn ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid – 19; phối hợp tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng trao em” ….

Phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối phấn đấu, thực hiện tốt phương châm: Đoàn kết – Gương mẫu – Trách nhiệm – Hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, tập trung tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối. Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham mưu hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của BCH Đảng bộ Khối; công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu; hội thảo khoa học “Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững” giữa Đảng ủy Khối và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản; tổng kết và trao giải Báo chí về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2020 của Đảng ủy Khối.

Với những nhiệm vụ quan trọng, nội dung lớn cần phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan yêu cầu các ban, đơn vị tham mưu tốt hướng dẫn và chỉ đạo thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt của BCH, BTV Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường giám sát đảng viên, chi ủy, chi ủy viên.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu từng ban, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao trách nhiệm từng vị trí, từng công việc, tham mưu gắn với trách nhiệm và tiến độ thực hiện để tập thể Cơ quan Đảng ủy Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

P.V

.
.
.
.