.
.

Hội nghị sơ kết các mặt công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Ba, 07/07/2020|20:02

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết các mặt công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
phát biểu tại Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đặng Hùng Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Đoàn Thị Hồng Nga, Trưởng Ban Tuyên giáo; Hồ Xuân Trường, Trưởng Ban Tổ chức; Nguyễn Thị Tiếp, Trưởng Ban Dân Vận; Chu Đình Động, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; Vũ Trí Thắng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê kđăm, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; thường trực, trưởng các cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận, Văn phòng tại các đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết đã đánh giá, hệ thống tuyên giáo từ Đảng ủy Khối đến cơ sở tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy các cấp; tổ chức tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Phương hướng, cách thức công tác tuyên giáo được đổi mới. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được tổ chức chặt chẽ, mở rộng đối tượng, phù hợp với bối cảnh cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình cụ thể của các doanh nghiệp, ngân hàng.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy  tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu tham luận với chủ để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Tập đoàn tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc trong cán bộ, đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm, thực hiện. Việc nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội kịp thời, góp phần làm ổn định tình hình tư tưởng của người lao động trong bối cảnh dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập trong các doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền đã bám sát định hướng, nội dung, hình thức phong phú có tác dụng thiết thực và hiệu quả hơn; Hệ thống tuyên giáo từ Đảng ủy Khối đến cơ sở tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho 48 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong đó có 09 tập thể và 05 cá nhân được đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Việc tham mưu chuẩn bị văn kiện, kế hoạch truyền thông, khánh tiết và công tác chuẩn bị đại hội của hệ thống tuyên giáo từ Đảng ủy Khối đến cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần III.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; chủ động hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra; trọng tâm là tập trung tham mưu, đề xuất với cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuẩn bị đại hội và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, hướng dẫn; triển khai đồng bộ việc rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý năm 2020 để bảo đảm số lượng, cơ cấu, chuẩn bị đủ nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo quy định; Công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức đảng thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy định (Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã tham mưu kiện toàn 05 Ủy viên Ban Chấp hành ĐBK, 02 Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, 01 ủy viên Ủy ban Kiểm tra và 01 phó chủ nhiệm UBKT ĐUK; phân công 01 đ/c Ủy viên Ban Thường vụ là Trưởng Ban Tổ chức ĐUK…; ban tổ chức cấp ủy trực thuộc đã kịp thời tham mưu kiện toàn, bổ sung 625 ủy viên ban chấp hành, 195 ủy viên ban thường vụ, 139 bí thư, 135 phó bí thư các đảng ủy cơ sở).

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng công tác kiểm tra, giám sát vào phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm nói chung và phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nói riêng.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, đề cao tính giáo dục, thuyết phục. Đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất. 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối tiến hành kiểm tra 268 tổ chức đảng, 1073 đảng viên (trong đó có 251 cấp ủy viên các cấp…).

Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận; triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo 2020” trong Đảng bộ Khối. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được triển khai nghiêm túc, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Hoạt động đối thoại tại nơi làm việc và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động tiếp tục được quan tâm. Trong Khối không có hiện tượng đình công, bãi công hoặc khiếu kiện đông người, phức tạp làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các tổ chức chính trị - xã hội đã thể hiện được vai trò của tổ chức mình trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổ chức công đoàn đã giám sát 1.662 nội dung, phản biện 73 văn bản; góp ý 178 văn bản; giám sát 417 cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và 3.037 cán bộ, đảng viên; tổ chức Đoàn thanh niên đã giám sát 13 nội dung, phản biện 13 văn bản; giám sát 280 cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và 1.791 cán bộ, đảng viên về thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Văn phòng cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo với cấp trên và các cấp, các ngành có liên quan. 6 tháng đầu năm, Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp nhận, đăng ký luân chuyển 4.122 văn bản đến, phát hành trên 1.300 văn bản đi, thực hiện công tác chỉnh lý tài liệu của Đảng ủy Khối giai đoạn 2007-2010 đúng tiến độ. Thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, thu nộp đảng phí lên cấp trên đúng quy định, tính đến hết tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã hoàn thành việc thu đảng phí.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong toàn Đảng bộ đã được quan tâm thực hiện, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Hầu hết các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối rất quan tâm chọn cử, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi đào tạo trình độ lý luận chính trị, tích cực phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối trong tổ chức các lớp học.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ban Truyền thông và Thương hiệu, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát biểu tham luận với chủ đề công tác tuyên giáo, kinh nghiệm và giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn trong bối cảnh 6 tháng cuối năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ban Truyền thông và Thương hiệu, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu, đại diện các đảng ủy trực thuộc đã phát biểu ý kiến về quá trình thực hiện trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, công tác tổ chức cán bộ, công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát,… đề xuất một số giải pháp trong quá trình thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối biểu dương kết quả đạt được, những nỗ lực của các đảng ủy trực thuộc đã đạt được trên các mặt trong công tác xây dựng Đảng; tổ chức thành công 1.102 đại hội cấp cơ sở; 05 đại hội cấp trên cơ sở; khắc phục mọi khó khăn trong thời điểm dịch, bệnh Covid - 19 có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đồng chí Phạm Tấn Công yêu cầu các các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu những giải pháp khắc phục những mặt tồn tại, để cấp ủy Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đây là thời điểm các đảng ủy trực thuộc chuẩn bị, tổ chức, phục vụ tốt Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác tuyên giáo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt các chỉ thị, kết luận của Trung ương theo hướng tăng cường các hội nghị trực tuyến, mở rộng đối tượng, thảo luận dân chủ trong cấp ủy, xây dựng chương trình hành động. Sớm quán triệt những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/62020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Về công tác tổ chức tổ chức xây dựng Đảng, các cấp ủy, ban tổ chức các cấp tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức của doanh nghiệp; rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tiếp tục duy trì nền nếp cập nhật, đồng bộ dữ liệu đảng viên.

Về công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp trên cơ sở. Chủ động tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo đúng kế hoạch, kịp thời giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại, xem xét xử lý kỷ luật theo đúng thẩm quyền.

Về công tác dân vận, tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác dân vận; tiếp tục thực hiện “Năm dân vận khéo 2020”. Tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW và Đại hội thi đua yêu nước của hệ thống dân vận năm 2020; triển khai thực hiện nội dung của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Về công tác văn phòng cấp ủy các cấp, cần tham mưu giúp thường trực, ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được xác định tại chương trình công tác năm 2020, và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham mưu công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, nâng cao công tác tham mưu, mời báo cáo viên có kinh nghiệm, chất lượng để triển khai nội dung, chương trình bồi dưỡng vừa sâu sắc về lý luận, vừa phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, bố trí thời gian phù hợp các doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

6 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ bước sang giai đoạn nhiều đơn vị tổ chức đại hội đảng cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các doanh nghiệp cũng bước vào giai đoạn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cũng như chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới đang diễn biến phức tạp, rất khó đoán định, không thể lường trước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Đảng bộ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ toàn Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

P.V

.
.
.
.