.
.

Những bài học từ tấm gương của Bác Hồ tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội

Thứ Hai, 01/10/2018|16:26

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy đảng, đoàn thể đã triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo Bác, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị nhất là trong lao động, sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng.
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ và ngày càng có chiều sâu, các nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương. 
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị của Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt
Nổi bật là các đơn vị đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định, đặc biệt là xử lý các tồn tại, yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, tiêu biểu như: Đảng ủy Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc hoàn thành bàn giao tài sản, tài chính của Đài Truyền hình KTS VTC về Đài TNVN (VOV); Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất ban hành Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm khắc phục những khó khăn tại các đơn vị trong Tập đoàn hoạt động kém hiệu quả, với sự chỉ đạo quyết liệt. Kết quả đến nay 4 đơn vị đều có sự chuyển biến tích cực, riêng Công ty CP DAP - Vinachem năm 2017 lãi 15 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2018 lãi 115 tỷ đồng; Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, bức xúc trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp; Đảng ủy Tổng công ty Thép tập trung giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục các đơn thư, có kết luận cụ thể, rõ ràng qua đó giải tỏa bức xúc của người lao động.
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chia sẻ: Kinh nghiệm rút ra để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là luôn bám sát sự chỉ đạo, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ giúp việc cấp ủy, tham mưu đề xuất kịp thời những nội dung hoạt động phù hợp với đơn vị. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Chỉ thị phải tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ và phải được gắn với công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động.
“Triển khai thực hiện Chỉ thị phải gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII và khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Chuyển mạnh sang làm theo Bác bằng các hành động cụ thể thông qua việc phát động các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong toàn bộ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương” - Đồng chí Phạm Viết Thanh nói.
Ý thức được trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, do đó nội dung Chỉ thị 05 đã được các đảng bộ đưa vào chương trình công tác toàn khóa, hằng năm và thông qua sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, các hội nghị của các cấp ủy. 
Đồng chí Nguyễn Kim Phung, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, việc làm theo Bác tại đơn vị xác định lấy kết quả học tập tư trưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại Đảng viên, Tổ chức Đảng hằng năm. Đồng thời, căn cứ vào kết quả đạt được để làm tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ Đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, Đảng viên. 
“Tôi cho rằng, đặc biệt là những người đứng đầu phải có tinh thần trách nhiệm gương mẫu để các cán bộ Đảng viên noi theo bằng việc làm thiết thực thông qua việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với tác phong đạo đức trong quá trình làm việc với khách hàng là đối tượng người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương. Quán triệt tinh thần này thời gian qua hơn 300 cán bộ nhân viên của Ngân hàng đã luôn tận tâm tận lực phục vụ đối tượng là người nghèo”- ông Nguyễn Kim Phung nói.
Đối với mỗi người dân Việt Nam, ai cũng biết Bác Hồ kính yêu đã để lại cho dân tộc ta một di sản cao quý là tấm gướng sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hi sinh phấn đấu cho Đất nước được độc lập, phồn vinh, cho nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc. Tại Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị luôn được thực hiện nêu cao và nhân rộng. Với điểm nhấn quan trọng là tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. 
“Các chi bộ đã tiến hành bình xét lựa chọn các gương sáng Đảng viên từ các chi bộ để tuyên truyền trên Bản tin nội bộ của Tổng công ty về những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và mỗi một năm chúng tôi có từ 30 - 35 gương sáng Đảng viên triển khai thường niên trong các tuần các tháng nội dung này góp phần cổ vũ nhận diện nhân rộng các cách làm hay của các Đảng viên trong toàn Đảng bộ”- Đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty viễn thông Mobifone chia sẻ.
Để “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới đúng với tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có thể nói, chưa bao giờ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đối với đất nước lại đặt ra cấp bách như hiện nay, trong đó có nhiệm vụ tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước. Hơn lúc nào hết, tư tưởng, phương pháp tư duy, phương pháp công tác, phương pháp hành động Hồ Chí Minh càng trở nên quý báu, những bài học từ tấm gương của Người, những bài học về đặt lợi ích của đất nước, lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm sẽ tạo ảnh hưởng tích cực đối với hiệu quả công việc của mỗi người. Học tập Bác, mỗi cá nhân, mỗi tập thể sẽ sáng tạo hơn, năng động hơn, tâm huyết, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của ngành, của địa phương và của cả nước.
Văn Hiếu
 
.
.
.
.