.
.
Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tăng cường vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong thực thi, giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ngày 04/01/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
.
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi góp phần bảo vệ người tiêu dùng tài chính – Thông lệ quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam
Người tiêu dùng tài chính là các cá nhân hoặc hộ gia đình dùng sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính. Bảo vệ người tiêu dùng tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự ổn định của hệ thống tài chính. Việc người tiêu dùng tài chính được bảo vệ an toàn sẽ quyết định niềm tin của họ đối với khu vực tài chính, từ đó giúp thị trường tài chính phát triển lành mạnh và bền vững.
.
Đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Bảo hiểm Tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Trong 2 ngày (23 - 24/8/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
.
Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Sáng 06/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) BHTGVN và Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy BHTGVN.
.
Hạn mức bảo hiểm tiền gửi nên bảo vệ toàn bộ được 90-95% người gửi tiền
Hạn mức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) nên có giới hạn, đáng tin cậy và bảo bảo vệ toàn bộ được 90- 95% số người gửi tiền. Đây là mội khuyến nghị quan trọng tại Hướng dẫn nâng cao về phát triển hệ thống BHTG hiệu quả năm 2014 của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI).
.
Bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền và tham gia có hiệu quả tái cơ cấu tổ chức tín dụng
Bám sát định hướng, mục tiêu nhiệm vụ của ngành ngân hàng, trong năm 2020, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xác định nhóm các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); phối hợp chặt chẽ với NHNN trước, trong và sau quá trình kiểm soát đặc biệt nhằm bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng.
.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
.
20 năm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền
Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã đóng góp tích cực vào tiến trình đổi mới đất nước, tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần gia tăng niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng quốc gia.
.
Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Đảng ta là nhà lãnh đạo sáng suốt đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là Đảng cộng sản Việt Nam thường xuyên đổi mới tư duy, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức lãnh đạo, rèn luyện đạo đức cách mạng phù hợp với quy luật phát triển của Đảng. Điều đó thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nói chung, Đảng bộ Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ (Chi nhánh) nói riêng.
.
Trong những năm qua, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) luôn chú trọng xây dựng Kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Từ đó, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của đơn vị và kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
.
.
.
.
.
.