.
.
Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, tính công khai, minh bạch trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi
Ngày 21/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
.
Bảo hiểm tiền gửi có khả năng bảo vệ phần lớn người gửi tiền tại Việt Nam
Hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) góp phần quan trọng vào công cuộc tái cấu trúc hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Ngày 7/11, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW do đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
.
Hội nghị tập huấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Quan hệ nhà đầu tư cho các doanh nghiệp niêm yết
Hội nghị tập huấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Quan hệ nhà đầu tư dành cho các doanh nghiệp niêm yết đã được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phối hợp với Viet Nam Corporate Governance Initiative (VCGI), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Tập đoàn Bảo Việt vừa tổ chức tại TP.HCM.
.
Tăng cường năng lực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong thời gian tới cần xác định vai trò lớn hơn trong quá trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, đồng thời gắn với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.
.
Bảo hiểm tiền gửi phải đóng góp vai trò lớn hơn trong tái cơ cấu TCTD, xử lý nợ xấu
Chiến lược phát triển của Bảo hiểm tiền gửi trong thời gian tới phải xác định được vai trò lớn hơn, quan trọng hơn trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, gắn với xử lý nợ xấu, đồng thời gắn với hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế nói chung.
.
Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng thiết thực, hiệu quả
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 8/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch 05-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về học tập, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 21/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II cho hơn 230 cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tuyến tại 6 điểm cầu.
.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty TNHH 1TV
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 527/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo quy định mới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Trong hai ngày, 3-4/8/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự tham dự của 103 đại biểu đại diện cho 309 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
.
Tiếp tục phát huy dân chủ, đổi mới, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ BHTGVN tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới toàn diện, quản trị chặt chẽ, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, năng lực tài chính và hội nhập quốc tế; xây dựng BHTGVN ngày càng phát triển, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công chiến lược phát triển BHTGVN giai đoạn 2015 - 2025.
.
.
.
.
.
.