.
.
Cán bộ đảng viên MobiFone tiên phong, gương mẫu, quyết tâm thực hiện thắng lợi khát vọng Đổi mới
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Tổng công ty tiên phong, gương mẫu, quyết tâm thực hiện thắng lợi khát vọng Đổi mới vì một MobiFone phát triển bền vững, từng bước chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông sang doanh nghiệp công nghệ.
.
Đẩy mạnh phát triển không gian mới tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Để đẩy nhanh tốc độ phát triển Không gian mới nhằm đạt mục tiêu doanh thu trong lĩnh vực này đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã ban hành Nghị quyết Về đẩy mạnh phát triển "Không gian mới".
.
MobiFone tiên phong nghiên cứu và nhân rộng ứng dụng công nghệ trong công tác Đảng
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kỳ vọng rằng, với những thành tích đạt được trong ba thập kỉ qua, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và nhân rộng ứng dụng công nghệ thông tin cho các đảng bộ trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
.
Đảng Bộ MobiFone: 30 năm đổi mới và phát triển
Chưa đầy 5 tháng sau khi Công ty Thông tin Di động VMS (tiền thân của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone) được thành lập, Chi bộ cơ sở Công ty Thông tin Di động cũng chính thức ra đời. Ngày 10/9/1993 đã trở thành thời khắc quan trọng mở màn cho chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ Tổng công ty (TCT) Viễn thông MobiFone.
.
Đảng bộ Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung: phát triển nhân tố con người tạo động lực xây dựng, nâng cao sức chiến đấu tổ chức đảng góp phần thực hiện hiệu quả và thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị (kỳ 1)
Trong mô hình phát triển của Việt Nam, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng của sự phát triển. "Nhân tố con người" trở thành trung tâm của sự phát triển kinh tế nói riêng và quá trình phát triển toàn diện nói chung, đó là sự nhất quán xuyên suốt trong tiến trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
.
Đảng bộ Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung: Phát triển nhân tố con người tạo động lực xây dựng, nâng cao sức chiến đấu tổ chức đảng góp phần thực hiện hiệu quả và thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị (kỳ 2)
Trong mô hình phát triển của Việt Nam, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng của sự phát triển. "Nhân tố con người" trở thành trung tâm của sự phát triển kinh tế nói riêng và quá trình phát triển toàn diện nói chung, đó là sự nhất quán xuyên suốt trong tiến trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
.
Chống diễn biến hòa bình và luồng thông tin, tư tưởng độc hại trên không gian mạng
Trong làn sóng của cuộc Cách mạng 4.0, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang vững bước đi lên trên con đường tiến tới Chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, sự bùng nổ của lĩnh vực viễn thông và mạng xã hội cũng tạo ra những thách thức to lớn khi các thế lực phản động và thù địch đã lợi dụng sự tiến bộ của công nghệ, âm mưu diễn biến hòa bình với ý đồ lật đổ chính quyền nhân dân và xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc đấu tranh về tư tưởng trên không gian mạng đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân tộc phải luôn cảnh giác và kiên định trước các luồng thông tin xuyên tạc, sai trái của kẻ thù để bảo vệ vững chắc những thành quả của cách mạng.
.
Phát triển nguồn nhân lực cho Đảng từ những
Nguồn nhân lực luôn được xem là trái tim, động lực quan trọng của một tổ chức, đặc biệt là với các tổ chức đảng thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc phát triển nguồn nhân lực trong Đảng không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ mà còn là một yếu tố quyết định đối với sự phát triển, ổn định và thành công của tổ chức. Và trong quá trình quan trọng này, tổ chức Đoàn thanh niên Việt Nam đóng một vai trò không thể thiếu.
.
Phát huy sức mạnh tập thể trong chuyển đổi số tại Đảng bộ Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung
Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đầy thách thức và cơ hội, Chuyển đổi số đã trở thành một xu hướng quan trọng để các tổ chức cải thiện hiệu suất, tối ưu hóa nội bộ, tạo ra giá trị cho khách hàng và người dùng cuối. Các ứng dụng và dịch vụ số hóa được phát triển với mục tiêu cải thiện trải nghiệm của khách hàng và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Trong bối cảnh này, MobiFone, một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, đã nỗ lực không ngừng để chuyển đổi số để thích nghi với sự thay đổi của thị trường viễn thông.
.
Đảng bộ MobiFone đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để cán bộ, đảng viên và người lao động MobiFone góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty ngày càng phát triển.
.
.
.
.
.
.