.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam: Lá cờ đầu trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chủ Nhật, 15/11/2020|18:46

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCTVN) đã chỉ đạo quyết liệt, toàn diện xuyên suốt các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

2.	Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, cùng các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ NHCTVN khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, cùng các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ NHCTVN khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ thắng lợi

Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) khẳng định: Đại hội X của Đảng bộ NHCTVN tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Năm 2020 là năm cuối NHCTVN thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời cũng là năm cuối thực hiện Kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai thành công Chiến lược phát triển 10 năm (2021 - 2030) và Kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2021 - 2023. Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức thực hiện thành công sẽ quyết định sự phát triển mạnh mẽ, bền vững, hội nhập quốc tế của NHCTVN từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHCTVN đã luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước để lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống NHCTVN thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đảng bộ NHCTVN đã triển khai quyết liệt và có kết quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch kinh doanh trung hạn, kế hoạch kinh doanh hằng năm; tận dụng cơ hội, tiềm năng thị trường, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang bảo đảm tốc độ tăng trưởng phù hợp đi đôi với cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, tăng năng suất, cơ cấu mạnh mẽ thu nhập trên nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ. So với nhiệm kỳ trước, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 đạt kết quả vượt trội. NHCTVN tiếp tục phát huy vai trò là ngân hàng thương mại lớn, chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn và dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Năm 2019, NHCTVN triển khai mạnh mẽ trong toàn hệ thống chương trình 6 hóa trong mọi hoạt động của ngân hàng: Tiêu chuẩn hóa, Đơn giản hóa, Tối ưu hóa, Tự động hóa, Cá thể hóa trách nhiệm, Hợp tác hóa; đồng thời với thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp. Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT NHCTVN nhấn mạnh: Những nội dung này đã bước đầu đi vào thực tiễn, thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách ứng xử của từng cán bộ, đảng viên trong công việc hằng ngày. Đảng ủy, HĐQT, Ban Lãnh đạo, đảng viên đã thể hiện ý chí quyết tâm, sáng tạo, nỗ lực, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy giá trị tốt đẹp, đưa NHCTVN hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của NHCTVN đạt 1,24 triệu tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2014, tăng trưởng bình quân ở mức 13,4%/năm (Nghị quyết đề ra là 10% - 15%). Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư năm 2019 gấp 2,1 lần năm 2014. Quy mô nguồn vốn tăng trưởng phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn đa dạng theo loại tiền, kỳ hạn… Đặc biệt, NHCTVN cũng chú trọng khai thác đa dạng các nguồn vốn, tiết giảm chi phí tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường.

Quy mô dư nợ tín dụng năm 2019 gấp 2 lần năm 2014. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về phân loại nợ. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 1,2%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn Ngành Ngân hàng là 1,89%. Cơ cấu tín dụng được cải thiện mạnh mẽ theo hướng hiệu quả và bền vững. NHCTVN tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu về phục vụ khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh phục vụ các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hoạt động bán lẻ, hướng tới thương hiệu số 1 về bán lẻ.

NHCTVN đã không ngừng đổi mới công tác quản trị điều hành; cải thiện hiệu quả kinh doanh gắn liền với nâng cao chất lượng tăng trưởng, quản trị rủi ro hiệu quả, theo thông lệ tốt của quốc tế. Việc tiên phong thay thế thành công hệ thống Core Banking mới vào năm 2017 đã tạo nền tảng đưa NHCTVN trở thành ngân hàng có hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. NHCTVN luôn đi đầu trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, thực hiện dịch vụ thanh toán hành chính công, thu Ngân sách Nhà nước, thanh toán chứng khoán phái sinh, thanh toán quốc tế, thanh toán không dùng tiền mặt... góp phần thực hiện thành công Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ.

Không chỉ vậy, NHCTVN tiếp tục là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Giai đoạn 2015 - 2020, NHCTVN đã và đang tài trợ hơn 2.300 tỷ đồng cho nhiều chương trình, hạng mục công trình tài trợ với nhiều lĩnh vực, đối tượng được thụ hưởng trên phạm vi cả nước.

Đầu năm 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế và đời sống xã hội, NHCTVN đã luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Ngân hàng Nhà nước, chủ động, đi đầu triển khai quyết liệt và có kết quả các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến hết tháng 5/2020, NHCTVN đã giải ngân trên 160 nghìn tỷ đồng cho hơn 8.000 khách hàng; thực hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho gần 1.700 khách hàng với dư nợ gốc và lãi được cơ cấu là gần 8.000 tỷ đồng. Toàn hệ thống NHCTVN đã nỗ lực tối đa để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục; cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục; ứng dụng rộng rãi các giải pháp ngân hàng trên kênh điện tử để đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế.

NHCTVN đã chủ động hoạch định chiến lược phát triển dài hạn, xây dựng và quyết liệt thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2015 - 2017 và 2018 - 2020, khai thác tối đa các nguồn lực, bứt phá, tạo bước tiến lớn trong hoạt động, bảo đảm hoạt động hiệu quả, an toàn, bền vững. Cải thiện hiệu quả kinh doanh gắn liền với nâng cao chất lượng tăng trưởng, quản trị rủi ro hiệu quả, theo thông lệ tốt của quốc tế; đáp ứng toàn diện các yêu cầu tiêu chuẩn Basel II về cơ cấu quản trị, quy trình, quy định kiểm soát nội bộ, hệ thống Công nghệ Thông tin. Việc tiên phong thay thế thành công hệ thống Core Banking vào năm 2017 đã tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái tài chính - ngân hàng toàn diện, hiệu quả của NHCTVN, đồng thời tăng cường khả năng ứng dụng rộng rãi Công nghệ Thông tin trong hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCTVN đặc biệt quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong đó công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới toàn diện. Đảng ủy NHCTVN đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước; Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức bộ máy chuyên môn, công tác cán bộ, phát triển đảng viên được coi trọng, thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tốt.

Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, Đảng ủy NHCTVN đã lãnh đạo thực hiện hợp nhất 4 cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với 4 cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đến ngày 31/3/2020, Đảng bộ NHCTVN có 91 tổ chức đảng trực thuộc. Đảng bộ NHCT Việt Nam đã triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến rõ nét.

Nhờ những nỗ lực đó, nhiều năm liền NHCTVN nằm trong nhóm dẫn đầu Ngành Ngân hàng về tổng tài sản, lợi nhuận kinh doanh, nợ xấu thấp nhất; đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội.

Với kết quả lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong hệ thống NHCTVN đã vinh dự nhận 39 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 43 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 15 Cờ thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các địa phương, nhiều danh hiệu của các định chế tài chính quốc tế… Đặc biệt, năm 2018 nhân Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, NHCTVN vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) và Cờ Thi đua của Chính phủ.

Tiếp tục phát huy vai trò là “Hạt nhân chính trị”

 

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHCTVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ NHCTVN đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Khối lần thứ II.

Thời gian qua, Đảng bộ NHCTVN đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, triển khai toàn diện trong các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự phát triển của Khối DNTW và sự nghiệp phát triển của kinh tế - xã hội. Nổi bật là về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ NHCTVN đã thực hiện bài bản các mặt công tác, phát huy vai trò toàn diện của Đảng đối với doanh nghiệp. Hơn nữa, Đảng bộ NHCTVN luôn thể hiện sự chuyên nghiệp trong phối hợp triển khai các hoạt động chung của Đảng bộ Khối DNTW. Là một trong những Đảng bộ xuất sắc tiêu biểu trong Đảng bộ Khối DNTW. Đảng ủy NHCTVN đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Thống nhất cao với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chỉ đạo Đảng bộ NHCTVN cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò là một ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao các kết quả đã đạt được của NHCTVN trong nhiệm kỳ vừa qua, thể hiện xứng đáng vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai tích cực các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối DNTW, Ngành Ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kêu gọi cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ và hệ thống tăng cường phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Với truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, với tâm thế chủ động, sẵn sàng, toàn Đảng bộ và hệ thống NHCTVN sẽ tiếp tục phát huy sự sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt, vững vàng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2020 - 2025, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công chiến lược phát triển dài hạn đến 2030, phát huy tốt sứ mệnh là ngân hàng tiên phong trong phát triển đất nước, mang lại giá trị ngày càng lớn cho khách hàng, cổ đông và người lao động.

Minh Châu

.
.
.
.