.
.

Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Thứ Tư, 16/11/2022|08:40

Ngày 21/10/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Nội dung Chỉ thị xem tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.