.
.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

Thứ Bảy, 31/12/2022|15:21

Ngày 05/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 83-HD/TW về  tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 và một số khẩu hiệu tuyên truyền.

Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải nội dung tại đây

 
.
Các bài viết khác:
.
.
.