.
.
Ngày 23/8/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kết luận số 459-KL/ĐUK về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
.
Ngày 06/92023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát hành Công văn 1778-CV/ĐUK về quán triệt, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật và Nghị định 59/2023/NĐ-CP.
.
Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 07/9, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Cùng dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Ngày 26/10/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
.
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Ngày 07/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
.
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, Dân vận Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023
Ngày 17/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023.
.
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Ngày 13/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
.
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động
Chiều 20/9, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành viên BCĐ Trung ương CVĐ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Nam.
.
Thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động
Trong các ngày 14/9 và 16/9, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Bình, Vĩnh Long nhằm kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động tại tỉnh Thái Bình và Vĩnh Long.
.
Hội nghị
Ngày 11/8/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị "Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau". Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
.
.
.
.
.
.