.
.
Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019) và 20 năm "Ngày dân vận của cả nước" (15/10/1999-15/10/2019).
.
Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Chủ động thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TƯ về công tác dân vận
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" (gọi tắt là Nghị quyết 25) đã có tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 11/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm đánh giá tình hình, trao đổi kinh nghiệm, bàn các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2017
Trong hai ngày 20, 21/7, tại Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí: Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2016
Từ ngày 7-9/7, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; sơ kết 5 năm công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội; tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Trần Hữu Bình, Phạm Tấn Công dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
.
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2014
Ngày 11/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.
.
Tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2014
Trong 2 ngày (07-08/5/2014), tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Học tập, quán triệt thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TW; Quyết định số 218 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2014 cho các cán bộ làm công tác dân vận tại các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.
.
Hơn 10.000 tỉ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội và 30a của Chính phủ
Trong 5 năm qua, các đơn vị trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tham gia hỗ trợ công tác an sinh xã hội với tổng giá trị trên 8.500 tỉ đồng. 26 trong tổng số 32 tập đoàn, TCty, ngân hàng thuộc khối đã cam kết và thực hiện hỗ trợ 54/62 (chiếm tỉ lệ 87,09%) số  huyện nghèo trong cả nước,  với tổng giá trị hỗ trợ trên 1.900 tỉ đồng.
.
Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
Sáng 05/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và chỉ đạo hội nghị.
.
.
.
.
.
.