.
.
Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2021
Ngày 06/1/2022, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu tại Hà Nội và TP.HCM.
.
Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Đảng ủy Vinachem) đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên triển khai quyết liệt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa. Năm 2021, Đảng ủy Vinachem tiếp tục, chủ động triển khai công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-TTg và phù hợp với định hướng xây dựng Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2021 - 2025.
.
VINACHEM: Chủ động, linh hoạt các biện pháp duy trì sản xuất và phòng, chống dịch bệnh
Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tình hình thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tập trung lãnh đạo đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó linh hoạt, sáng tạo, kiên định mục tiêu kép trong phòng chống dịch và duy trì sản xuất, đạt được những kết quả khả quan.
.
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Nhằm chung tay ngăn chặn sự lây lan và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, vừa qua, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đến thành phố Phúc Yên, huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) và tỉnh Phú Thọ trao tặng nước rửa tay khô, bình xịt khử khuẩn, xà phòng thơm, chloramine B - những sản phẩm do các doanh nghiệp trong Tập đoàn sản xuất.
.
Vinachem phòng dịch cao nhất để không gián đoạn sản xuất
Do tính chất phức tạp của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) yêu cầu các đơn vị thành viên phòng dịch ở cấp độ cao nhất, không để gián đoạn sản xuất.
.
Doanh thu Quý I năm 2021 của Vinachem tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020
Trong quý I năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) đã tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, qua đó, kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
.
Quý I/2021: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 420 tỷ đồng
Ngày 09/5/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn mở rộng, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
.
Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Ngày 5/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.
.
Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. TCCSĐ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự vững mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng.
.
Cách mạng công nghiệp 4.0, hay còn gọi là cuộc cách mạng lần thứ tư trên thế giới đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Trong lịch sử loài người, con người đã và đang trải qua các cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN): Cách mạng 1.0 (CMCN lần thứ nhất, năm 1784); Cách mạng 2.0 (CMCN lần thứ hai, từ năm 1871 - 1914); Cách mạng 3.0 (CMCN lần thứ ba, từ năm 1969) và Cách mạng 4.0 (CMCN lần thứ 4). Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng chưa từng có trong lịch sử từ năm 2011, đặc trưng là điều khiển hệ và Robot; các hệ thống liên kết thế giới thực và thế giới ảo.
.
.
.
.
.
.