.
.
Đảng ủy Vinachem triển khai nhiệm vụ năm 2019
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
.
Đảng ủy Vinachem học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 24/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
.
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Chính phủ vừa có Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).
.
Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
.
Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 16/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017-2020 với mục tiêu bảo đảm Vinachem có cơ cấu hợp lý; nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của Tập đoàn.
.
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III
Ngày 5/7, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
.
Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017
Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
.
Giới thiệu
.
.
.
.
.
.