.
.
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III
Ngày 5/7, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
.
Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017
Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
.
Giới thiệu
.
.
.
.
.
.