.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Công tác chính trị tư tưởng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh

Thứ Tư, 30/10/2019|14:52

Chi bộ cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (gọi tắt là Chi bộ cơ sở VCB Chi nhánh Đông Anh) được thành lập vào ngày 19/5/2014, trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với 08 đảng viên. Ngay từ khi được thành lập, Chi bộ cơ sở VCB Chi nhánh Đông Anh luôn xác định công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt do đó công tác chính trị tư tưởng tại Chi bộ đã được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức chính trị đúng đắn, sâu sắc và góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho các cán bộ, đảng viên, nhân viên trong toàn Chi nhánh.

Để thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, Chi bộ cơ sở VCB Chi nhánh Đông Anh đã định hướng tập trung vào một số mũi nhọn như sau:

Chi bộ cơ sở VCB Chi nhánh Đông Anh duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường xuyên theo các quy định hiện hành. Hình thức, nội dung sinh hoạt Đảng luôn được quan tâm đổi mới, phong phú, hấp dẫn, thực tiễn. Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của cán bộ cấp ủy và đảng viên luôn được nêu cao trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, qua đó đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác sinh hoạt Đảng. Nội dung sinh hoạt Đảng gắn với chuyên đề mà Chi bộ cần tập trung lãnh đạo và gắn với nhiệm vụ chuyên môn, kết hợp với thông báo tình hình kinh tế - chính trị - thời sự trong nước và quốc tế, qua đó nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh được Cấp ủy, Ban giám đốc Chi nhánh coi là trọng tâm công tác hàng đầu, luôn được đưa vào nội dung các buổi sinh hoạt Chi bộ, họp giao ban, qua đó sát sao nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, điều hành, điều chỉnh định hướng hoạt động, nhanh chóng đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, góp phần vận hành tổ chức hoạt động kinh doanh trơn tru, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu được Ban lãnh đạo giao.

Chi bộ cơ sở VCB Chi nhánh Đông Anh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc toàn bộ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương Đảng, các chương trình hành động và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến toàn thể đảng viên. Cấp ủy và đảng viên thuộc Chi bộ cơ sở VCB Chi nhánh Đông Anh đã tham dự đầy đủ Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức.

Việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã giúp cho các cán bộ, đảng viên nhận thức một cách đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó chủ động học tập, nghiên cứu, nắm chắc nội dung cốt lõi của nghị quyết, triển khai linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn ở cấp ủy, chi bộ, ở từng phòng, ban, bộ phận. Mỗi cán bộ, đảng viên có kế hoạch cho riêng mình về việc tự rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Nhận thức đúng yêu cầu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng đã giúp cho từng cán bộ, đảng viên đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch lợi dụng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cũng như trong các vấn đề còn tồn tại trong xã hội để chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, qua đó tạo kết quả rõ rệt, sâu rộng và bền vững trong toàn Chi bộ, làm đổi mới nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí (như có ý thức giữ gìn bảo vệ tài sản chung của cơ quan, tắt hết các thiết bị điện trước khi ra về, dùng đúng mục đích và hiệu quả các vật dụng văn phòng phẩm...) từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả hoạt động, tạo chuyển biến về ý thức trách nhiệm của người lao động.

Việc tổ chức quán triệt, giám sát, duy trì thực hiện thường xuyên Văn hóa Vietcombank kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Bộ Tiêu chuẩn Chất lượng phục vụ khách hàng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức của toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nội quy lao động, chấn chỉnh tác phong làm việc và thái độ giao tiếp với khách hàng, từ đó đạt được những hiệu quả tích cực như: trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các giao dịch viên được nâng cao, tác phong giao tiếp và phục vụ khách hàng ngày một chuyên nghiệp, thời gian giao dịch được rút ngắn và khách hàng bày tỏ lòng tin cậy khi đến giao dịch tại Chi nhánh.

Nguyễn Minh Tuấn

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh

.
.
.
.