.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ 12

Thứ Tư, 30/10/2019|16:05
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ tốt thì chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”. Cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân chính là Chi bộ, sinh hoạt Chi bộ có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên. Đây cũng chính là cơ sở nền tảng để các tổ chức Đảng góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ 12 năm 2017.
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ 12 năm 2017.
Chi bộ Ban Quản lý rủi ro HĐ&TT (Chi bộ 12) là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), tính đến nay có 28 đảng viên. Chi ủy Chi bộ gồm có 03 đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên. Các đồng chí trong Chi ủy đều là lãnh đạo chủ chốt của Ban nên việc triển khai quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết được thuận lợi và thông suốt.
Sinh hoạt Chi bộ thường xuyên, nghiêm túc theo quy định                     
Trong những năm vừa qua, sinh hoạt chi bộ 12 đã được thực hiện bài bản, nghiêm túc vào định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất. Các buổi họp đều có phân công thư ký ghi chép đầy đủ, báo cáo theo quy định. Những nội dung cần thiết đều được Chi bộ sử dụng hình thức lấy biểu quyết để ban hành Nghị quyết. Con số 50 cuộc họp Chi Bộ đã minh chứng cho việc sinh hoạt định kỳ của Chi bộ 12 trong hai năm từ 2017 đến hết tháng 9/2019. Nội dung các buổi sinh hoạt Chi bộ luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phát triển Đảng, đánh giá tình hình thực hiện công tác chuyên môn, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên. Công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt Chi bộ của Cấp ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Chi bộ luôn được đổi mới, nâng cao; quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ. Đảng viên có trách nhiệm hơn trong tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. 
Tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
Trong sinh hoạt Chi bộ, công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời ngay trong kỳ họp Chi bộ lần gần nhất để bảo đảm tính thời sự của thông tin. Chi Bộ 12 xác định làm tốt công tác này là cung cấp kênh thông tin một cách chính thống cho các đảng viên. Một số hoạt động nổi bật trong công tác này bao gồm: Quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quán triệt nội dung Nghị quyết liên tịch số 488/BIDV-NQLT; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 09/02/2018 và Nghị quyết số 01-NQ/ĐU... 
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nôi dung sinh hoạt Chi bộ
Trong các phiên họp định kỳ, Bí thư Chi bộ thường xuyên lãnh đạo đảng viên, cán bộ trong Ban phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới phương pháp làm việc. Bí thư Chi bộ cũng kịp thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ, thúc đẩy từng cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Với mỗi vấn đề chuyên môn, các Trưởng nhóm nghiệp vụ đã báo cáo đánh giá thực trạng, chỉ rõ những kết quả đạt được đối với các dự án, mảng công việc chuyên môn phụ trách, nêu những khó khăn, vướng mắc. Bí thư Chi bộ, cấp ủy cùng các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm; chỉ đạo để giải quyết vướng mắc, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Chi bộ. Thời gian qua, Chi bộ đã chỉ đạo hoạt động của Ban Quản lý rủi ro HĐ&TT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thường xuyên lồng ghép các buổi sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ
Chi bộ 12 đã đặc biệt chú ý quán triệt tới đảng viên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hình thức đa dạng. Chi bộ cụ thể hóa việc học tập thành các công việc, việc làm thiết thực tại đơn vị mình, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đối với các nhóm nghiệp vụ, Tổ Công đoàn, Đoàn thanh niên, đảng viên và toàn thể cán bộ của Ban Quản lý rủi ro HĐ&TT.
Từ việc chỉ đạo của Chi bộ, các đảng viên đã đăng ký học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh thông qua 2-3 việc làm cụ thể. Bí thư cũng đã giao các Đảng viên mới chuẩn bị các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ. 
Sau các buổi học tập Chuyên đề triển khai Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh, Chi bộ 12 xác định các giải pháp cần thực hiện trong đó có nội dung: Nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của Cấp ủy, lãnh đạo Ban để làm tấm gương cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo; khuyến khích việc đề xuất ý tưởng cho công việc, ngăn chặn sự trì trệ, tư tưởng lười suy nghĩ, nghiên cứu, thiếu trách nhiệm trong công việc chuyên môn; khuyến khích cán bộ tham gia hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe…
Tạo sự phong phú, cuốn hút trong sinh hoạt Chi Bộ
Phương pháp, hình thức sinh hoạt của Chi Bộ 12 luôn được đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thiết thực.
Để việc sinh hoạt Chi bộ được hấp dẫn hơn, Chi bộ 12 đã tổ chức học tập, sinh hoạt Chi bộ thông qua hoạt động Về nguồn tại Côn Đảo. Tại nơi đây các Đảng viên đã được nghe thuyết trình viên của Di tích Nhà tù Côn Đảo kể lại khoảng thời gian hoạt động của nhà tù, tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản, với dân tộc Việt Nam của những người con yêu nước, chiến sĩ cách mạng. Cùng với đó là các hoạt động tưởng niệm như thắp hương tại nghĩa trang Hàng Dương, hiện là nơi yên nghỉ của anh hùng dân tộc Võ Thị Sáu và hơn 1.200 người tù.
Ngoài ra, Chi bộ 12 đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ kết hợp tìm hiểu lịch sử cách mạng tại Phú Quốc, chuyến đi đã giúp các đảng viên có cái nhìn chân thực về sự khắc nghiệt của chế độ thực dân Mỹ đối với các tù nhân chính trị của Việt Nam tại hệ thống nhà tù Phú Quốc, một trong 23 di tích quốc gia đặc biệt.
Trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII hiện nay, Cấp ủy, Bí thư chi bộ, đảng viên càng cần nhận thức rõ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một Chi bộ chỉ được nâng cao khi sinh hoạt chi bộ giữ được nền nếp, chất lượng sinh hoạt thực sự được coi trọng. Thời gian tới, Chi bộ 12 sẽ tiếp tục thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng trong sinh hoạt Chi bộ, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt cho các đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 
Phạm Thị Mai Lan - Chi bộ 12 Ban Quản lý rủi ro HĐ&TT
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
 
 
.
.
.
.