.
.

Đảng bộ Vinataba:

Học và làm theo Bác để tạo động lực phát triển

Thứ Tư, 30/10/2019|16:35

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong một ngành hàng đặc thù, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) luôn chú trọng lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những động lực quan trọng để phát triển.

.

Đảng ủy Vinataba

.
.
.
.