.
.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Cuộc vận động
Ngày 07/12, Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
.
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động
Ngày 10/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
Agribank và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
Ngày 12/12/2022, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trên cơ sở nhằm mục đích cùng phát huy tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng vị thế và sức mạnh của từng bên.
.
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động
Chiều 8/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối: "Các doanh nghiệp trong Khối sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau". Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động
Chiều 20/9, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành viên BCĐ Trung ương CVĐ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Nam.
.
Thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động
Trong các ngày 14/9 và 16/9, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Bình, Vĩnh Long nhằm kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động tại tỉnh Thái Bình và Vĩnh Long.
.
Hội nghị
Ngày 11/8/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị "Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau". Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
.
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động
Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/BCĐĐUK, ngày 15/4/2022 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Đảng ủy Khối về kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo, ngày 25/07/2022, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.
.
Ngày 11/11/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Chương trình số 09-CTr/ĐUK hành động thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 09/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động
Ngày 19-5, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
.
.
.
.
.
.