.
.
Đảng uỷ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Ngày 6/7, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ (SBIC) tổ chức Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 19 điểm cầu tại các khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Nha Trang, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
.
Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ chính trị thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021; Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy
Ngày 8/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.
.
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày 16/7/2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm tới các chi, đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.
.
Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy: Tiếp tục giữ vững công nghệ đóng tàu cho đất nước
Ngày 31/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và phát biểu tại Hội nghị, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.
.
Đảng bộ SBIC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III
Trong 2 ngày (20, 21/11/2020), tại Công ty đóng tàu Hạ Long - Quảng Ninh, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công công ty Công nghiệp Tàu thủy lần thứ IV; bồi dưỡng chuyên đề "Đạo đức Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 25 tổ chức cơ sở Đảng (khu vực phía Bắc).
.
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, là dấu mốc lịch sử vĩ đại, mở ra trang sử tươi sáng hào hùng cho sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta, đưa toàn dân tộc Việt Nam đến với ánh sáng của độc lập, tự do. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan niệm Đảng ta phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa ba thành tố Chủ nghĩa xã hội, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Theo tư tưởng của Người việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyêncủa Đảng ta, phảiluôn đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảngnhằm bảo đảm cho Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.Trong di chúc Người căn dặn: "việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi".
.
Đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy
Sáng ngày 11/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong 2 ngày (10 - 11/8/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam sau gần 20 năm hoạt động thí điểm với mô hình đa sở hữu, đa ngành nghề đã chỉ ra những bài học quý báu cho những nhà quản lý. Cái được là vô cùng quan trọng, bước đầu hình thành nên một ngành công nghiệp đóng tàu từ chỗ tự phát, manh mún cho đến nay đã có khả năng đóng được những con tàu lớn, phức tạp, có công nghệ cao, đa chủng loại được thế giới chấp nhận.
.
.
.
.
.
.