.
.
Đảng bộ SCIC triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày 4/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.
.
Với quyết định thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Uỷ ban), lần đầu tiên Việt Nam có một cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước với các Tổng công ty nhà nước đúng như thông lệ quốc tế về quản trị DN. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế để thực hiện tốt vai trò của mình, cần có nhiều bước đi để làm sao để quản lý và sinh lời vốn hiệu quả.
.
Chủ tịch SCIC: 'Không ngại tiếp nhận doanh nghiệp'
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) Nguyễn Đức Chi cho rằng, SCIC sẵn sàng tiếp nhận quyền đại điện vốn Nhà nước tại các DNNN đã cổ phần hoá nhưng việc tiếp nhận không dễ do vướng các quy định tại Thông tư số 118 của Bộ Tài chính.
.
Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Nghị định 147/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC.
.
Phó Thủ tướng phê duyệt phương án cơ cấu lại SCIC
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 2012/QĐ-TTg phê duyệt "Phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đến năm 2020".
.
Đảng ủy SCIC quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong toàn Đảng bộ.
.
Tuổi trẻ SCIC phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Ngày 26/5, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Chi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC; Vũ Đức Tú - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy, Ban Lãnh đạo SCIC cùng 90 đại biểu đại diện cho gần 200 đoàn viên, thanh niên trong toàn Tổng Công ty.
.
Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước qua hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế
Từ năm 2005 đến nay, thông qua các hoạt động tiếp nhận, tái cơ cấu, quản trị doanh nghiệp, bán vốn..., Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả vốn nhà nước ở doanh nghiệp.
.
SCIC: Việc bán vốn Vinamilk sẽ thành công
Tại cuộc họp báo chiều 30/11 để thông tin thêm về việc bán vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk-VNM), ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cho biết, SCIC tin tưởng, việc bán vốn sắp tới sẽ thành công. Việc bán vốn sẽ diễn ra từ 9h tới 16h ngày 12/12 tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.
.
Đảng ủy SCIC học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II
Ngày 19/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II cho hơn 200 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
.
.
.
.
.
.