.
.
Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm
Ngày 28/07, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 3 điểm cầu. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
Đảng ủy SCIC quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Ngày 08/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
.
Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc SCIC
Ngày 28/2/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã công bố Quyết định số 268/QĐ-TTg, ngày 23/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc SCIC. Theo đó, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Thành viên HĐTV giữ chức vụ Tổng Giám đốc SCIC.
.
Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 14/1/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu tại Hà Nội và TP.HCM.
.
Lợi nhuận sau thuế của SCIC tăng hơn 2,5 lần
Con số lợi nhuận trên được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) công bố trong buổi làm việc về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị này trong năm 2021 và triển khai hoạt động năm 2022 diễn ra ngày 12/1, tại Hà Nội.
.
Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư & kinh doanh vốn Nhà nước tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Ngày 2/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư & kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và báo cáo tóm tắt chuyên đề về "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội và TP.HCM.
.
CƠ CHẾ BẢO VỆ, KHUYẾN KHÍCH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá là việc cán bộ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, quyết đoán trong hành động; dám đi đầu, đổi mới, loại bỏ cái cũ, lạc hậu, những điều không còn phù hợp; khơi thông điểm nghẽn để bứt phá, giải quyết những vướng mắc, ách tắc trong thực tiễn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Thực tế cho thấy, trong quá trình phát triển, có những quy định, chính sách đôi khi chưa bao trùm hết, chưa theo kịp thực tiễn cuộc sống, thậm chí được coi là lạc hậu, gây kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.
.
Quỹ đầu tư Chính phủ - động lực thúc đẩy nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Đại hội XIII
Sau 35 năm tiến hành đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ tụt hậu còn lớn; các yếu tố nền tảng để đưa Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại còn thấp so với yêu cầu; tăng trưởng GDP có xu hướng chững lại, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn còn là thách thức lớn.
.
Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước
Ngày 27/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy cho đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc SCIC.
.
SCIC giải ngân 6.894,9 tỷ đồng mua cổ phiếu của Vietnam Airlines
Ngày 13/9, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, đến nay đã giải ngân số tiền 6.894,9 tỷ đồng mua cổ phiếu để nắm giữ tối thiểu 31,08% vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines-VNA).
.
.
.
.
.
.