.
.
Đảng bộ SCIC lãnh đạo đơn vị hướng tới mục tiêu trở thành
Đó là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược được thông qua tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vừa được tổ chức ngày 17/6, tại Hà Nội.
.
SCIC chuẩn bị thoái vốn tại Tổng Công ty CIENCO5
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 20/3, tại HNX, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5), gồm 17,56 triệu cổ phần (175,6 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 40% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm 19.300 đồng/cổ phần.
.
Công bố Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 14/8/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC.
.
Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ tại SCIC
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 515/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
.
Đảng bộ SCIC triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày 4/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.
.
Với quyết định thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Uỷ ban), lần đầu tiên Việt Nam có một cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước với các Tổng công ty nhà nước đúng như thông lệ quốc tế về quản trị DN. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế để thực hiện tốt vai trò của mình, cần có nhiều bước đi để làm sao để quản lý và sinh lời vốn hiệu quả.
.
Chủ tịch SCIC: 'Không ngại tiếp nhận doanh nghiệp'
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) Nguyễn Đức Chi cho rằng, SCIC sẵn sàng tiếp nhận quyền đại điện vốn Nhà nước tại các DNNN đã cổ phần hoá nhưng việc tiếp nhận không dễ do vướng các quy định tại Thông tư số 118 của Bộ Tài chính.
.
Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Nghị định 147/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC.
.
Phó Thủ tướng phê duyệt phương án cơ cấu lại SCIC
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 2012/QĐ-TTg phê duyệt "Phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đến năm 2020".
.
Đảng ủy SCIC quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong toàn Đảng bộ.
.
.
.
.
.
.