.
.
Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 8/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
.
Petrolimex và Napas hợp tác trong
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái thanh toán điện tử 2019 với chủ đề "Chuyển động cùng công nghệ CHIP" (EPF 2019).
.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Đảng ta. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn chăm lo xây dựng, củng cố đoàn kết trong Đảng. Theo Người: "Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công". Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết xây dựng Đảng là bài học lớn đối với công tác xây dựng Đảng trong mọi doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
.
Là đơn vị thành viên của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình - Công ty TNHH MTV (Công ty), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn), Xí nghiệp xăng dầu K133 (Xí nghiệp) có nhiệm vụ chủ yếu: tiếp nhận, tồn chứa, bảo quản đảm bảo đủ nguồn xăng, dầu cho hoạt động kinh doanh toàn Công ty trên địa bàn 03 tỉnh, thành phố: Hoà Bình, Sơn La, phía nam Hà Nội; xuất và di chuyển nội bộ ngành cho các Công ty xăng dầu Điện Biên, Lai Châu; đồng thời tổ chức kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu trên địa bàn 2 huyện: Thường Tín, Phú Xuyên và các vùng giáp ranh.
.
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng tiên phong của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo và chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, điều này được minh chứng qua quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập. Nhân dân Việt Nam và toàn thể dân tộc Việt Nam đời đời khắc ghi công lao to lớn của Đảng, để ngày hôm nay và mãi mãi mai sau họ được sống trong đất nước thanh bình, vì vậy phải luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ không chỉ là của tổ chức Đảng, đảng viên mà là trách nhiệm của cả dân tộc, bởi Đảng ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.
.
Song song với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng về đạo đức là một nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đây là điểm mới hết sức quan trọng, sự bổ sung này cho thấy Đảng ta đã nhìn thẳng xuất phát từ thực tế tình hình hiện nay với quyết tâm giải quyết triệt để và rất được nhân dân ủng hộ. Đây là lần đầu tiên, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đặt lên ngang tầm với xây dựng Đảng về trong sạch, vững mạnh, về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến về chất để Đảng ta tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp trọng yếu, có quy mô toàn quốc, đảm bảo khoảng gần 50% thị phần xăng dầu cả nước, Tập đoàn đã phát huy vai trò chủ lực trong bình ổn, phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu đáp ứng tiêu dùng của nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng.
.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng, chăm lo bồi dưỡng những người ưu tú trong giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp xã hội khác để bổ sung vào đội ngũ của mình.
.
Phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, noi gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex) tiền thân là Tổng công ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12/1/1956 của Bộ Thương nghiệp và được thành lập lại theo Quyết định số 224/TTg ngày 17/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Lĩnh vực kinh doanh chính của Petrolimex là: sản xuất, kinh doanh xăng dầu (xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu); sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, khí hóa lỏng; vận tải xăng dầu; xây lắp các công trình xăng dầu, lọc - hóa dầu; dịch vụ xăng dầu; đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh các ngành nghề mà Petrolimex đang kinh doanh.
.
Lợi nhuận trước thuế của Petrolimex tăng 8%
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm của đơn vị đạt 3.060 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch/năm và tăng 8% so với cùng kỳ.
.
.
.
.
.
.