.
.
Nghị quyết công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 15/1/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 04 - NQ/ĐUK "Nghị quyết công tác năm 2019". Toàn văn Nghị quyết như sau:
.
Ngày 09/11/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (Kế hoạch số 59 - KH/ĐUK).
.
Ngày 23/10/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58 - KH/ĐUK kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm.
.
Ngày 06/9/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 53 - KH/ĐUK "Tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020".
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2018
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng chỉ tiêu cán bộ, công chức năm 2018.
.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã gửi Thư chúc mừng đến các đồng chí doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.
.
Kế hoạch tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018
Ngày 3/5/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.
.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày 30/11/2017, Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình hành động số 15 – CTr/ĐUK thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới" và Nghị quyết số 21-NQ/TW "về công tác dân số trong tình hình mới".
.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW
Ngày 30/11/2017, Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình hành động số 14 – CTr/ĐUK thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".
.
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày 17/11, Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 41 - KH/ĐUK về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Toàn văn Kế hoạch như sau:
.
.
.
.
.
.